Rewitalizacja miasta i park rowerowy przyczynią się do aktywnego wypoczynku mieszkańców

W końcu zostaną zaspokojone oczekiwania tych, którzy opowiadają się za budową skate parku. Projekt Parku rowerowego zrealizuje ich marzenia.

Dzięki staraniom podjętym przez Annę Milczanowską już w październiku 2012 r. Radomsko znalazło swoje miejsce w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Zapisy strategii umożliwiają podjęcie działań na rzecz rozwoju obiektów i oferty rekreacyjnej w Radomsku oraz otwierają możliwości finansowania tych przedsięwzięć ze środków UE w perspektywie 2014-2020. 

fot. um Radomsko

W końcu zostaną zaspokojone oczekiwania tych, którzy opowiadają się za budową skate parku. Projekt Parku rowerowego zrealizuje ich marzenia. Jednym z większych takich zamierzeń inwestycyjnych będzie realizacja koncepcji „Parku rowerowego w dzielnicy Kowalowiec”. Projekt i plany unikatowego w skali kraju obiektu zakładają budowę miejsca do aktywnego spędzania czasu dla całej rodziny. 

W przedstawionej koncepcji, architekci zawarli szeroką ofertę dla różnych grup wiekowych. Projekt zakłada North – shore, miejski snowpark, tory typu pumptrack, tor BMX, ścieżkę zjazdową, a także strefę dirt – przeznaczoną do akrobacji w powietrzu. Projekt zakłada też budowę strefy dla najmłodszych, gdzie przewidziano obiekty o zmniejszonych proporcjach przeszkód dostosowane do rozmiarów rowerków dziecięcych. 

Ponadto koncepcja ta pozwoli na rozpoczęcie prac nad uporządkowaniem ternu niecki powstałej w wyniku wydobycia gliny oraz aplikowaniu po środki zewnętrzne w nowej perspektywie unijnej. Całość inwestycji szacowana jest na 12 mln zł, ale projekt może być dofinansowany do 85 % kosztów.

Planowane inwestycje, mają przyczynić się do poprawy życia w mieście i poszerzenia ofert spędzania czasu wolnego. Miasto tłumaczy, ze stąd też kładzie szczególny nacisk na inwestycje w rekreację oraz rewitalizację centrum miasta.

Więcej o:
park rowerowy kowalowiec rewitalizacja skate park rowery czas wolny glinianki
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE