Renta socjalna równa minimalnej płacy. Zbiórka podpisów pod projektem ustawy

Renta socjalna równa minimalnej płacy. Zbiórka podpisów pod projektem ustawy

Działacze Koalicji Obywatelskiej w Radomsku ruszają ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, której celem jest ustalenie wysokości renty socjalnej na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

Koalicja Obywatelska proponuje, aby renta socjalna wynosiła 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Obecnie jest to nieco ponad 3 tys. zł. brutto. Renta socjalna na dziś wynosi 1 217,98 zł.

Projekt ustawy powstał z potrzeby walki o godne życie osób niepełnosprawnych. Regularne wizyty u lekarzy specjalistów, rehabilitacja, niezbędny sprzęt czy środki higieny osobistej wymagają dużych nakładów finansowych. Obecna kwota renty socjalnej nie pokrywa wydatków  związanych z niepełnosprawnością. Zwiększenie kwoty i jej coroczna waloryzacja umożliwią w większym stopniu pokrycie koniecznych wydatków i zwiększenie szansy na niezależne życie.

Koszt zwiększenia renty dla budżetu państwa to ponad 330 mln zł. Prawo do renty socjalnej w Polsce ma ok. 300 00 osób.

W Radomsku podpisy pod projektem ustawy będą zbierane od 14 września. W tym dniu podpis będzie można złożyć w biurze PO przy ul. Przedborskiej 2 w godz. 16.00-18.00, a także na ulicach miasta.

Więcej o:
koalicja obywatelska ustawa renta socjalna platforma obywatelska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE