RdR odkrywa karty. Jarosław Ferenc kandydatem na prezydenta

W sierpniowe poranki czuć już nie tylko rześkie powietrze, ale i aurę nadchodzących wyborów.

W piękne sierpniowe poranki czuć już nie tylko rześkie wakacyjne powietrze, ale i aurę nadchodzących jesiennych wyborów samorządowych.

20 sierpnia w restauracji Arkadia o godzinie 9 rano odbyła się konferencja prasowa stowarzyszenia Razem dla Radomska. Podczas tego spotkania, został przedstawiony kandydat na prezydenta Radomska. Okazał się nim  dr Jarosław Ferenc, wiceprezes RdR.

Przypomnijmy, iż pretendujący do stanowiska głowy miasta ma 46 lat, jest doktorem nauk o ziemi. Wraz z małżonką Joanną, która jest nauczycielką, ma dwie córki.

Wiedzę naukową pan Ferenc zdobywał przede wszystkim na Uniwersytecie Łódzkim. Odbył również liczne staże zagraniczne w Berlinie czy Amsterdamie.

Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął jako adiunkt w Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej oraz pracując na Politechnice Łódzkiej. W środowisku samorządowym na urzędniczych stanowiskach, zaczął się wykazywać od 2002 roku, najpierw jako Szef Biura Promocji i Informacji w Urzędzie Miasta Radomska oraz jako zastępca prezydenta Radomska w latach 2002-2006. Kandydat był między innymi członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienie czy szefem Miejskiego Zespołu Reagowania. Od 2007 roku pracuje w UM Częstochowa. Obecnie również sprawuje mandat radnego Miasta Radomska.

Do zainteresowań prywatnych zaliczą historię Radomska i regionu, siatkówkę, rodzinne wyprawy rowerowe czy pracę w ogrodzie.

- Radomsko ma potencjał nie tylko ograniczający się do strefy inwestycyjnej. Miasto ma pomysłowych i kreatywnych mieszkańców i należy stworzyć im warunki do tego, aby mogli jeszcze lepiej działać. Kampania będzie się opierać na pokazaniu radomszczanom obszarów, które w najbliższych latach koniecznie powinny zostać zmodernizowane jak i na zachęcie do włączenia się do życia obywatelskiego. Uważam, iż pracując naukowo i praktycznie w dziedzinie rozwoju miast, jestem odpowiednio przygotowany do objęcia prezydentury - w swoim wystąpieniu zapowiedział Ferenc.

Program RdR, który szczegółowo zostanie zaprezentowany we wrześniu, będzie opierać się na sześciu filarach:

Rozwój przedsiębiorczości


Dalszy rozwój strefy inwestycyjnej, stworzenie szans i warunków rozwoju dla małych i średnich firm, a przede wszystkim stworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla nowych, szczególnie młodych przedsiębiorców.

Rewitalizacja centrum miasta


Stworzenie centrum, które ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych.

Zagospodarowanie doliny Radomki i przeciwdziałanie podtopieniom


Budowa nowego systemu kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych, które łagodząco wpłyną na klimat miasta oraz warunków do mikro retencji, budowa spójnych ścieżek rowerowych, oczyszczenie Radomki.

Rozwój komunikacji publicznej


Zakup bezpiecznych i niskopodłogowych autobusów, wprowadzenie darmowych biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży.

Stworzenie warunków dla rekreacji


Budowa nowych boisk przy szkołach, w tym boiska lekkoatletycznego, rozbudowa krytego basenu,  budowa amfiteatru lub odbudowa muszli koncertowej, rozbudowa ścieżek rowerowych, stref rekreacji dla seniorów.


Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców


Rozbudowa monitoringu, budowa żłobka, doświetlenie przejść dla pieszych.

Na konferencji padła zapowiedź ewentualnego zastępcy prezydenta miasta. W razie wyborczego sukcesu zostanie nim Krzysztof Zygma, który cieszy się sporym zaufaniem społecznym (w ostatnich wyborach samorządowych uzyskał ponad 5 tys. głosów).

- Już w tym krótkim wystąpieniu pan dr Jarosław Ferenc udowodnił, że jest to osoba merytorycznie przygotowana do sprawowania tego urzędu. W mediach pojawiają się informacje, że radny Ferenc bezlitośnie krytykuje władzę. Ja to sformułowanie zastąpiłbym mianem merytorycznej krytyki, bo jesteśmy opozycją dobrze przygotowaną do swojej pracy. Czas na profesjonalizm i ludzi dobrze przygotowanych do pełnienia swoich zadań. Chcemy zaprosić mieszkańców do wielkiej rozmowy, dyskusji na temat przyszłości miasta. Numery telefonów do mnie czy do Jarka są dostępne na plakatach czy w internecie. Dziękujemy za to, iż są wykonywane telefony i podczas rozmów padają pomysły, podziękowania ale i również krytyka. Mamy nadzieję, że rozmowy takie będą odbywać się jak najczęściej. Do udziału w nich już dziś zapraszamy panią Annę Milczanowską - mówił Krzysztof Zygma.

- Jako radna mam okazję współpracować na posiedzeniach komisji z panem Ferencem. Muszę przyznać, iż jest to osoba zawsze dobrze merytorycznie przygotowana do dyskusji. Poruszane przez niego tematy nie są wyssane z przysłowiowego palca, lecz ich omówienie i realizacja ma wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców - wspomina Jadwiga Łysik, radna miejska.

Jarosław Ferenc w najbliższych wyborach samorządowych będzie kandydował na urząd prezydenta miasta jak i do rady powiatu. Sytuacja ta wynika z chęci uniknięcia ewentualnych wyborów uzupełniających do rady miasta w przypadku zwycięstwa w wyborach prezydenckich.

Dzisiejsza konferencja prasowa pogrzebała krążącą po mieście spekulację, iż RdR nie wystawi kandydata na prezydenta, aby swoim elektoratem wesprzeć kandydata na prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Taki układ, miałby gwarantować Zygmie i Ferencowi stanowiska wiceprezydentów.

Zapewne w najbliższym czasie poznamy kolejnych kandydatów na stołek prezydenta z innych ugrupowań. Do tej pory w wyborach prezydenckich wystartują Anna Milczanowska i Ewa Drzazga (SLD).

Więcej o:
wybory2014 rdr ferenc zygma łysik wybory samorządowe 2014
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE