Rafał Dębski, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku, zaprasza mieszkańców do udziału w debacie

Rafał Dębski, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku, zaprasza mieszkańców do udziału w debacie

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się 28 czerwca o godz. 9.00, rozpatrywany będzie raport o stanie miasta za 2023 rok.

Odbędzie się także tradycyjna debata, w której udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy. Rada Miejska rozpatruje raport podczas tzw. sesji absolutoryjnej, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad jako punkt drugi zaraz po otwarciu sesji.

- Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie miasta mogą zabierać głos mieszkańcy. Każdy, kto chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się w Biurze Rady w Urzędzie Miasta, Tysiąclecia 5, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta, czyli do 27 czerwca - informuje przewodniczący Rafał Dębski.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Zgłoszenie do pobarnia TUTAJ. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Debata nad „Raportem o stanie Miasta Radomska” odbędzie się podczas III sesji Rady Miejskiej w Radomsku w sali nr 104 Urzędu Miasta Radomska w dniu 28 czerwca 2024r. o godz. 9.00.

Więcej o:
rafał dębski rada miejska rada debata
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE