Radomszczańskie szkoły zostaną doposażone dzięki środkom z UE

Radomsko otrzyma pieniądze na realizację projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Radomsko”.

Radomsko otrzyma pieniądze na realizację projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Radomsko”.


Celem realizowanego projektu jest wzbogacenie bazy dydaktycznej szkół w niezbędne materiały i środki dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt taki jak komputery czy oprogramowanie, ale także wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zacieranie granic pomiędzy możliwościami dzieci o różnej sytuacji finansowej.

 

Wszystkie szkoły podstawowe w Radomsku mogą liczyć na udział w projekcie, który rozpocznie się 1 sierpnia 2012 a zakończy 28 czerwca 2013. Projekt jest w pełni dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (POKL, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych), a jego wartość wynosi aż 635 360 zł.

 

Oprócz podstawówek, do innych partnerskich projektów zgłosiły się także cztery Zespoły Szkolno-Gimnazjalne z Radomska nr: 3, 4, 5 oraz 7 w ramach projektu Comenius. Uczestnictwo w tych przedsięwzięciach ma na celu wymianę doświadczeń oraz poszerzanie wierdzy o kulturach innych krajów europejskich.

Więcej o:
dofinansowanie projekt radomszczańskie szkoły
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE