Radomszczański sanepid pracuje pełną parą. Wywiad z Małgorzatą Widawską

Radomszczański sanepid pracuje pełną parą. Wywiad z Małgorzatą Widawską

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku, już od kilku miesięcy w związku z pandemią, pracują długo i w dużym stresie. O tym jak wygląda ich codzienna praca w wywiadzie dla naszego portalu, opowiedziała Małgorzata Widawska - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku.

Radomsko24.pl: Jak wygląda Państwa codzienna praca?

Małgorzata Widawska: Praca w radomszczańskim sanepidzie odbywa się w systemie dwuzmianowym także w godzinach nadliczbowych. Pracujemy w dni wolne, soboty i niedziele i wszystkie święta. Ponadto, w ciągu całej doby dostępny jest telefon alarmowy, który odbieramy również w godzinach wieczornych i niejednokrotnie nocnych.

Radomsko24.pl: Z jakimi pytaniami najczęściej zwracają się do Państwa mieszkańcy powiatu?

Małgorzata Widawska: Przyjmujemy bardzo dużo telefonów z zapytaniami dotyczących np. kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego, kontaktu z lekarzami, powrotu z zagranicy, dostępności wykonania badań w kierunku COVID-19, uzyskania informacji nt. wyniku, zmiany miejsca odbywania kwarantanny, aplikacji Kwarantanna Domowa, potwierdzenia terminów kwarantanny. Bardzo często odbieramy telefony od ludzi, którzy zgłaszają przypadki łamania zasad kwarantanny oraz nieprzestrzegania reżimów sanitarnych określonych konkretnymi wytycznymi MZ i GIS.

Radomsko24.pl: Co zrobić, kiedy podejrzewamy, że mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną lub gdy pojawiły się u nas objawy chorobowe?

Małgorzata Widawska: Jeśli osoba nie ma objawów należy skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku. Pracownik przeprowadzi wywiad epidemiologiczny zostanie ona zakwalifikowana do jednej z grup ryzyka z zaleceniem do kwarantanny domowej lub samokontroli stanu zdrowia przez 14 dni. Jeśli mamy objawy, tj. kaszel, gorączka i duszności– należy koniecznie skorzystać z TELEPORADY w placówce medycznej, w placówce zajmującej się leczeniem i diagnostyką chorób zakaźnych. To lekarz ostatecznie decyduje czy pacjent może pozostać w domu i udziela mu zwolnienia lekarskiego, może również wypisać e-receptę lub kieruje go do szpitala zakaźnego.

Radomsko24.pl: Czym w praktyce różni się kwarantanna od nadzoru epidemiologicznego?

Małgorzata Widawska: Zarówno nadzór epidemiologiczny, jak i kwarantanna dotyczy ludzi zdrowych. Nadzór epidemiologiczny to obserwacja osoby mającej pośredni kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się. Nadzór epidemiologiczny prowadzony jest przez pracowników inspekcji sanitarnej przez 14 dni, poprzez monitoring telefoniczny stanu zdrowia danych osób. Natomiast kwarantanna domowa dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 14 dni były w państwach spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem. Jeśli u osoby pojawią się objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, utrata węchu, smaku trzeba skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo zgłosić się do oddziału zakaźnego, gdzie zostanie ustalony dalszy tryb postępowania medycznego.

Radomsko24.pl: Wobec powyższego w jaki sposób kontroluje się osoby poddane kwarantannie?

Małgorzata Widawska: Decyzję o objęciu osoby kwarantanną wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny właściwy z uwagi na miejsce przebywania danej osoby. Osoba poddana kwarantannie ma zakaz opuszczania miejsca kwarantanny, kontaktowania się z osobami spoza kwarantanny, nie wychodzi do pracy czy sklepu. Jeśli w ciągu 14 dni wystąpią niepokojące objawy, zostaje przewieziona do oddziału chorób zakaźnych. Kontrole dotyczące przestrzegania zasad kwarantanny oraz reżimów sanitarnych związanych z pandemią leżą w kompetencji organów Policji. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie uczestniczą w takich kontrolach. W przypadku stwierdzenia łamania zasad kwarantanny nakładane są kary administracyjne przez PPIS na wniosek Policji.

Radomsko24.pl: Gdzie powinny zgłaszać się osoby samotne przebywające na kwarantannie w kwestii dostarczania zakupów i leków?

Małgorzata Widawska: W przypadku potrzeby pomocy np. zakup żywności, leków - PPIS zgłasza dane takiej osoby do MOPS/GOPS.

Radomsko24.pl: Czy istnieje możliwość wykonania badania komercyjnie i ile czasu obecnie czeka się na informację o wyniku testu?

Małgorzata Widawska: W powiecie radomszczańskim badania zlecamy osobom, które objęte są kwarantanną domową czyli takim, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub osobom, które zgłaszane są przez lekarza POZ na podstawie pisemnej informacji, dotyczącej podejrzenia zachorowania na COVID-19. Od momentu pobrania wymazu na wynik badań czeka się od jednego do trzech dni. W przypadku wyniku wątpliwego, badania są powtarzane.

Radomsko24.pl: Gdzie uzyskamy informacje nt. bieżącej sytuacji epidemiologicznej naszego powiatu?

Małgorzata Widawska: Wszystkie niezbędne informacje tj. wytyczne MZ i GIS, zalecenia dla różnych branż oraz komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej powiatu radomszczańskiego znajdują się na stornie PSSE w Radomsku. Dlatego zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej.

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku:
Sekretariat 44 685 23 50
Nr alarmowy 666 046 587

www.psse.radomsko.pl
e-mail: psse.radomsko@pis.gov.pl

Więcej o:
powiatowa stacja sanitarno epidemiologiczna radomsko psse radomsko sanepid radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE