Radomszczański MOPS poszukuje rodzin wspierających

Radomszczański MOPS poszukuje rodzin wspierających Fot. pixabay.com

Rodzina, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi. Pomagać będą rodzinom biologicznym dotkniętych kryzysem. Rodzina wspierająca jest rodziną zaprzyjaźnioną i może być rodziną z kręgu otoczenia dziecka.

Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności m.in. w: prawidłowej opiece i wychowaniu dziecka, prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego czy kształtowaniu i prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

Rodziny wspierające mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy na podstawie umowy zawartej z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Szczegółowych informacji dostarczają pracownicy MOPS przy ul. Kościuszki 10.

Więcej o:
mops radomsko mops w radomsku rodzina wspierająca
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE