Radomszczańska Platforma pisze do premiera. W sprawie UE

Radomszczańska Platforma pisze do premiera. W sprawie UE Fot. arch. redakcji

Podczas piątkowej (24 września 2021 r.) sesji Rady Miejskiej w Radomsku, radny Łukasz Więcek odczytał stanowisko radnych Koalicji Obywatelskiej, które zostanie przesłane do premiera Mateusza Morawickiego. Stanowisko dotyczy przyszłości Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Poniżej treść stanowiska

Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1. maja 2004 roku na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16. kwietnia 2003 roku w Atenach. Zalążek Unii Europejskiej powstał już po drugiej wojnie światowej, a pierwsze etapy integracji polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej, zgodnie z zasadą, że te kraje, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, odnoszą z niej korzyści, a zatem będą unikać konfliktów. I tak w 1958 roku utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), która obejmowała jedynie sześć krajów. Od tego czasu przystąpiło do niej 22 członków i udało się utworzyć ogromny i jednolity rynek, który nieustannie rozwija swój potencjał.

Wspólnota, która na początku była wyłącznie unią gospodarczą, stopniowo zaczęła obejmować różne obszary polityki – od klimatu, ochrony środowiska i zdrowia po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość i migrację. W 1993 EWG zmieniła swoja nazwę na Unia Europejska. Unia Europejska jest największym blokiem handlowym na świecie. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów, a wolny handel między członkami UE to jeden z jej fundamentów i jest on możliwy dzięki sprawnemu funkcjonowaniu jednolitego rynku.

W każdym roku członkostwa w UE Polska otrzymywała średnio ponad 30 miliardów złotych (zgodnie z danymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W sumie w latach 2004-2020 Polska otrzymała z UE 188,8 miliarda euro, z tego około 121,5 miliarda euro stanowiły finanse z Polityki Spójności, a transfery ze Wspólnej Polityki Rolnej wyniosły 61,2 miliarda euro. W tym czasie nasz kraj wpłacił do budżetu UE około 60,9 miliarda euro.

Jednocześnie w Polsce w latach 2004-2021 zrealizowano lub nadal realizuje się około 270 tysięcy projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Ich łączna wartość przekracza 1 bilion złotych, z czego ponad 650 miliardów złotych stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Unia Europejska to nie tylko pieniądze i wolny handel – to również wspólnota wartości. Unia opiera się na poszanowaniu godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwie prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Poparcie społeczeństwa polskiego dla naszego członkostwa w strukturach unijnych przekracza 88% (ostatni sondaż dla Dziennik Gazeta Prawna i RMF FM).

Biorąc powyższe pod uwagę, a także jasne preferencje Polek i Polaków, nasz ogromny niepokój i stanowczy sprzeciw budzą ostatnie wypowiedzi prominentnych polityków PiS tj. Wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego i posła Marka Suskiego, w których mocno wybrzmiewa antyunijne stanowisko i konfrontacyjny stosunek wobec instytucji unijnych. Sprzeciwiamy się wszelkim nieodpowiedzialnym i przede wszystkim niezgodnym z oczekiwaniami polskiego społeczeństwa działaniom – nawet jeśli mają one miejsce w sferze werbalnej - mogącym w efekcie doprowadzić do wystąpienia Polski z Unii Europejskiej, która jest dla nas wszystkich gwarantem bezpieczeństwa narodowego i stabilnej ścieżki rozwoju gospodarczego.

Więcej o:
radomsko platforma obywatelska rada miasta radomsko stanowisko pismo premier unia europejska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE