Radomsko, Łódzkie 20.8o Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

Radomszczańscy abiturienci przystąpią do matury

Miasto
Beata Januszewska

Do naszej redakcji przyszedł komunikat od szkół średnich w Radomsku w sprawie klasyfikacji uczniów.

Komunikat w sprawie klasyfikacji.

My nauczyciele  wszystkich radomszczańskich szkół średnich wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec degradowania praworządnego państwa, poprzez tworzenie przez rząd aktów prawnych w sposób pospieszny i prowizoryczny. Dlatego, mając na względzie dobro naszych maturzystów, podjęliśmy niezwykle trudną dla nas decyzję o przeprowadzeniu klasyfikacji uczniów klas maturalnych. Jesteśmy oburzeni sposobem i trybem wprowadzenia zmian w prawie oświatowym, nie zgadzamy się z instrumentalnym traktowaniem nauczycieli i uczniów. Nasza decyzja wynika z poczucia odpowiedzialności i uczciwości wobec naszych wychowanków.

    1. I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
    2. II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
    3. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
    4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
    5. Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku
    6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku

komentarze