Radomsko w statystykach USC

Radomsko w statystykach USC

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku opracował statystyki za 2023 rok. Ile było narodzin, a ile zgonów?

W 2023 r. w USC w Radomsku zarejestrowano 240 aktów małżeństw. To o 6 aktów mniej niż w roku 2022. Na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów okręgowych naniesiono 93 wzmianki dotyczące rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Odnotowano 1018 zgonów, czyli o 191 mniej niż w 2022 roku. Jeśli natomiast chodzi o urodzenia – zarejestrowano ich 801 (o 115 mniej niż w roku 2022). Urodziło się więcej dziewczynek (410) niż chłopców (391). Najpopularniejsze imiona wybierane przez rodziców dla dzieci to – Zuzanna oraz Nikodem:

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomsku:

  • wydano około: 10.300 odpisów aktów stanu cywilnego;
  • wydano około 2500 zaświadczeń w tym między innymi 94 zaświadczenia do ślubu konkordatowego oraz przyjęto 134 par składających zapewnienie do ślubu cywilnego, wydano zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL oraz zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały dla narodzonych dzieci,
  • przyjęto 20 wniosków w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
  • zarejestrowano około 5.721 wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego,
  • zarejestrowano 52 sprawy związane z wręczeniem Medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla par małżeńskich z miasta Radomska i gminy Radomsko,
  • dokonano 102 transkrypcji aktów zagranicznych do polskiego Systemu Rejestrów Państwowych
Więcej o:
radomsko usc radomsko podsumowanie statystyki 2023 rok
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE