Radomsko w kampanii przeciwdziałania przemocy

Radomsko w kampanii przeciwdziałania przemocy Fot. UMLKS Radomsko

„16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Miasto Radomsko włączyło się w działania mające na celu przeciwdziałania szeroko rozumianej przemocy oraz łamaniu praw człowieka. Wydarzenie organizuje Women’s Global Leadership Institute.

W dniach 25-26 listopada zorganizowano szkolenie z rekomendowanego programu profilaktycznego pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Celem głównym programu jest rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

Wcześniej, bo 24 listopada w Starterze Radomsko odbyła się superwizja kliniczna przeprowadzona przez certyfikowanego superwizora, cenionego psychologa klinicznego, doświadczonego terapeutę placówek lecznictwa odwykowego – panią Teresę Brandys – Tylipską. Spotkanie dedykowane było dla psychologów i pedagogów z publicznych szkół podstawowych z Radomska oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie umożliwiło wymianę doświadczeń zawodowych i wzajemne uczenie się od siebie osób, które na co dzień zaangażowane są w pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętych problemem przemocy.

Więcej o:
mkrpa profilaktyka radomsko przeciwdziałanie przemocy przemoc radomsko kamoania radomsko starter radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE