Radomsko ubiega się o blisko 38 mln zł z Polskiego Ładu

Radomsko ubiega się o blisko 38 mln zł z Polskiego Ładu Fot. Klaudia Gajda

Miasto Radomsko ubiega się o blisko 38 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład na inwestycje na łączną kwotę ok. 44 mln zł. Inwestycje drogowe - przebudowa 7 ulic, remont 28 ulic, inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz dodatkowe fundusze na modernizację Miejskiego Domu Kultury.

Planowana jest przebudowa 7 ulic (Obrońców Westerplatte, Kilińskiego, Gerwazego, Pana Tadeusza, Protazego, Szarych Szeregów i Wojskiego) oraz remont 28 ulic w dzielnicy Kowalowiec – łącznie 11,7 km miejskich dróg całkowicie lub częściowo zmieni swoje oblicze na lepsze. Całość inwestycji drogowych miałaby pochłonąć 31.462.366,05 zł z czego 95 proc. (29.889.246,05) pochodzić ma z dofinansowania.

Do Polskiego Ładu zgłoszona została również budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Narutowicza, Wieniawskiego, Paderewskiego i Chabrowej. Na ul. Narutowicza powstanie 2900 m kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przepompowniami ścieków, 280m na ul. Wieniawskiego, 730 m na ul. Paderewskiego oraz 305 m na ul. Chabrowej - łącznie 4215 m. Całkowity koszt 4.810.000,00 zł; 4.569.500,00 zł (95 proc.) wnioskowanego dofinansowania.

O dodatkowe fundusze miasto ubiega się również na I etap modernizacji Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, czyli na projekt „Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - etap I” - przystosowanie podpiwniczenia budynku do prowadzenia w nim statutowej działalności MDK-u. Inwestycja dofinansowana będzie hybrydowo - dofinansowanie z Polskiego Ładu łączyć się ma z już przyznanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, co pozwoli na pokrycie 100 proc. jej kosztów.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko polski ład dofinansowanie program polski ład inwestycje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE