Radomsko: Rusza bezpłatny pakiet pomocowy dla seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów

Radomsko: Rusza bezpłatny pakiet pomocowy dla seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów Fot. pixabay.com

Miasto Radomsko przystąpiło do realizacji trzech programów ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - łączna kwota na realizację zadania 703 150,00 zł; „Opieka wytchnieniowa” - łączna kwota na realizację zadania 148 400,00 zł.

Finansowanie ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych oraz „Korpus Wsparcia Seniorów” - łączna kwota na realizację zadania 231 000,00 zł finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który jest odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 i troską o bezpieczeństwo osób starszych w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W Radomsku programami zajmuje się MOPS.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Cel  Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego  życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji i zadań za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów! Usługa asystencji osobistej jest nieodpłatna. 

Program „Opieka wytchnieniowa”

Cel  Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Powierzenie opieki nad osobą niepełnosprawną umożliwi opiekunom pozyskanie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

Ze szczegółami programów można zapoznać się w tym w załączniku poniżej. 

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko seniorzy program wsparcie pomoc opieka wytchnieniowa

Załączniki

informacje_o_programach.docx

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE