Radomsko: Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza nieważna. Nowa Lewica domaga się rozpoczęcia prac nad nowym dokumentem

Przyjęta w Radomsku uchwała dotycząca Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w październiku 2020 r. została w całości unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. WSA, który rozpatrywał skargę na Radę Miasta, uznał, że zapisy uchwały ograniczają prawa mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu wspólnoty i pozostają w sprzeczności z założeniami, jakie przysługiwały ustawodawcy. Nowa Lewica domaga się, by Rada Miasta pochyliła się ponownie nad dokumentem i przyjęła go w takim kształcie, który nie zostanie zakwestionowany.

W imieniu Nowej Lewicy wniosek o rozpoczęcie ponownych prac nad Obywatelską Inicjatywą Uchwałodawczą złożył do Biura Rady Miasta Arkadiusz Ciach.

- Swego czasu zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zakazu udziału zwierząt w pokazach cyrkowych. Już wtedy zauważyliśmy, że tamta uchwała dyskryminowała np. osoby z niepełnosprawnościami i była wewnętrznie sprzeczna. Na przykład wzór do zbierania podpisów był sprzeczny z zapisami uchwały. Chodziło m.in. o brak dat złożenia podpisu. Po doświadczeniach z nazwijmy to „uchwałą cyrkową” doszliśmy do wniosku, że radni uchwalili takie prawo, że przewodniczący Rady nie był w stanie tej uchwały przeprocedować - mówi Arkadiusz Ciach.

Nowa Lewica chce, by prace nad nową uchwałą dotyczącą Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej rozpoczęły się jak najszybciej, a sam projekt uchwały został poddany pod konsultacje społeczne.

Więcej o:
radomsko rada miasta radomsko obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nowa lewica arkadiusz ciach
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE