Radomsko: obywatele Ukrainy składają wnioski o numer PESEL

Radomsko: obywatele Ukrainy składają wnioski o numer PESEL Fot. Klaudia Gajda

Od 16 marca 2022 r. uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Zainteresowanie jest duże.

Przyjęta przez sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą. Zgodnie z przepisami uchodźcy mają zagwarantowaną legalność pobytu w naszym kraju przez 18 miesięcy. Ponadto na mocy specustawy mogą oni także m.in. otrzymać numer PESEL.

Warto przy tym zaznaczyć, że sposobność nie oznacza przymusu. Czy Ukrainiec musi mieć PESEL? Oczywiście, że nie. Posiadanie go jednak znacznie ułatwi dalsze funkcjonowanie w Polsce oraz umożliwi skorzystanie z opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej, a także podjąć legalną pracę oraz założyć Profil Zaufany.

- Chociaż elektroniczny rejestr nadania numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy został uruchomiony 16 marca, apelujemy o to, aby wstrzymać się ze składaniem wniosków przynajmniej na kilka dni. Jeśli wszyscy Ukraińcy pojawią się z wnioskiem w urzędzie tego samego dnia, system administracyjny zostanie sparaliżowany, a czas wydawania numerów znacząco się wydłuży – mówi Karolina Turowska z Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miasta w Radomsku.

O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w urzędzie gminy, na terenie której przebywają. Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.

Wersja papierowa wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępna jest w Urzędzie Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5. Wersję elektroniczną można pobrać z portalu gov.pl.

Wypełnione wnioski wraz z:

- dokumentem potwierdzającym dane (dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, dla osób które nie ukończyły 18. roku życia - dokument potwierdzający urodzenie),

- kolorowym zdjęciem

można składać osobiście w Urzędzie Miasta Radomska (Wydział Spraw Obywatelskich), przy ul. Tysiąclecia 5 w pokoju nr 214.

Osoby deklarujące pobyt na terenie miasta Radomska fotografię mogą wykonać nieodpłatnie w Studio fotograficzym Aldo - Belica & Kercz przy ul. Krakowskiej 10 i FOTO MARGOT ul. Żeromskiego 5 w Radomsku.

Podczas składania wniosku urzędnicy pobiorą odciski palców dlatego konieczna jest osobista wizyta w urzędzie. Ważne! Dzieci do 12. roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się także odcisków palców.

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Uchodźcy po złożeniu wniosku otrzymają papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL, a fizyczny dokument pojawi się w formie mobilnej.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko numer pesel wnioski obywatele ukrainy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE