Radomsko: jaką ofertę dla „ósmoklasistów” przygotowały szkoły średnie?

Radomsko: jaką ofertę dla „ósmoklasistów” przygotowały szkoły średnie? Fot. arch. redakcji

18 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 19 oddziałów technikum i 8 oddziałów branżowej szkoły I stopnia czeka na tegorocznych absolwentów klas VIII szkół podstawowych w 7 szkołach ponadpodstawowych, dla których Powiat Radomszczański jest organem prowadzącym. Bazę pobytową zapewnia Bursa Szkolna nr 1 (przy ul. Piastowskiej 21 w Radomsku) która wraz ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Radomsku.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy, jak również do wymogów określanych przez uczelnie wyższe.

W roku szkolnym 2022/2023 w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku wśród szerokiej gamy zawodów technicznych pojawia się nowy - dekarz (absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani na rynku pracy, a pracodawcy gwarantują zatrudnienie).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku w nowym roku szkolnym 2022/2023 zamierza otworzyć nową klasę w liceum – językowo-informatyczną.

Równie ciekawą, innowacyjną i szeroką ofertę przygotowały także licea i technika - więcej informacji znajduje się w załączniku poniżej.

Istotnym elementem poszerzania oferty edukacyjnej jest wzbogacanie bazy dydaktycznej oraz udziału w projektach międzynarodowych, finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską oraz udział w programach rządowych.

Dodatkowa przewiduje się także otwarcie:

  • 2 oddziałów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
  • 1 oddział szkoły policealnej.

Na obszarze Powiatu Radomszczańskiego działa również Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radomsku. Do jej zadań należą głównie: diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli z Powiatu Radomszczańskiego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, wsparcie w wyborze zawodu i kierunku kształcenia. Poradnia oferuje także kompleksową pomoc dziecku i jego rodzinie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Radomsku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w placówce koncepcji pracy. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych ośrodka jest współpraca całej społeczności oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański szkoły średnie rekrutacja nabór uczniowie oferta szkół średnich

Załączniki

oferta-edukacyjna-2022-2023.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE