Radomsko dla organizacji pozarządowych

Miasto Radomsko będzie konsultować plan pracy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2013” odbywają się konsultacje z poszczególnymi jednostkami.

Pełnomocnik prezydenta zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 26 października 2012 r. o godz. 14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Roczny Program Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 ma na celu zapewnienie sformułowanie klarownych procedur oraz kryteriów towarzyszących decyzjom o formach współpracy Miasta Radomsko z tymi jednostkami.

Celem spotkania będzie przybliżenie projektu przedmiotowego programu, do którego można w okresie od 16 października 2012 do 30 października 2012 zgłaszać swoje propozycje w ramach trwających konsultacji. Również na spotkaniu zostanie omówiony wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, którego obowiązek złożenia dotyczy wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne w ramach przedmiotowej współpracy.

Więcej o:
organizacje pozarządowe współpraca
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE