Radomsko będzie miało budżet obywatelski

Już od kilku lat radni proponowali wprowadzenie w naszym mieście tzw. budżetu obywatelskiego. Teraz prezydent miasta powołała zespół roboczy. Jest to pierwszy krok do wprowadzenia inicjatywy w życie

Już od kilku lat radni proponowali wprowadzenie w naszym mieście tzw. budżetu obywatelskiego. Teraz prezydent miasta powołała zespół roboczy. Jest to pierwszy krok do wprowadzenia inicjatywy w życie.
Fot. archiwum Radomsko24.pl


Koordynatorem zespołu roboczego została zastępca skarbnika miasta, Hanna Gorczyńska oraz dwóch innych urzędników. Powstanie także zespół konsultacyjny składający się z radnych oraz innych mieszkańców miasta. Zespół opracuje procedury związane ze składaniem wniosków oraz wyłanianiem tych, które będą realizowane.

Wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy radomszczanie będą mieli do dyspozycji budżet obywatelski już w 2016 roku.

Budżet obywatelski (zwany także budżetem partycypacyjnym) to część rocznego budżetu miasta (zwykle ok. 1%), przeznaczona do niemal bezpośredniej dyspozycji mieszkańców, którzy zgłaszają projekty do zrealizowania. Należy się spodziewać, że wartość projektów będzie przewyższała kwotę do dyspozycji, więc zwykle odbywa się też głosowanie, który projekt ma być zrealizowany. Pieniądze można przeznaczyć zarówno na drobne (np. wiata przystankowa, ławka w parku, ogrodzenie), jak i duże inwestycje (budowa rond, odwodnień, ścieżek rowerowych). Ważne, aby środki zostały wykorzystane na cele publiczne. Budżet obywatelski funkcjonuje m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku.

Więcej o:
budżet obywatelski pieniądze urząd miasta radomska inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE