Radny Więcek do NGO: zacznijcie protestować!

Radny Więcek do NGO: zacznijcie protestować!

W budżecie Radomska przeznaczane są zbyt małe środki na działalność Organizacji Pożytku Publicznego - mówił podczas piątkowej sesji radny Łukasz Więcek.

Temat pojawił się przy okazji podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

- Te organizacje robią wiele dobrego, natomiast nie są przez miasto traktowane poważnie. Brakuje pieniędzy na ich funkcjonowanie. Właśnie m.in. dlatego głosowałem przeciwko podwyżkom dla radnych i prezydenta. Na te podwyżki w budżecie miasta pieniądze się znalazły, a na organizacje zawsze brakuje pieniędzy – mówił radny Łukasz Więcek.

- Zwracam się do przedstawicieli tych organizacji. Zacznijcie protestować i domagajcie się poważnego traktowania – dodał Łukasz Więcek.

W 2022 roku na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczone będą następujące środki finansowe:

- na zadania publiczne w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - 7.000,00 zł;

- na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej - 650.000,00 zł;

- na zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 120.000,00 zł;

- na zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia - 7.000,00 zł;

- na zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej - 103.000,00 zł;

- na zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 160.000,00 zł;

- na zadania publiczne w zakresie ochrony środowiska i przyrody - 10.000,00 zł.

Więcej o:
radomsko rada miasta radomsko łukasz więcek organizacje pożytku publicznego ngo
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE