Radny pyta o zaskarżoną uchwałę i odpowiedzialność miejskich urzędników

Radny pyta o zaskarżoną uchwałę i odpowiedzialność miejskich urzędników

- Zapowiada się kolejna kosztowna kompromitacja prezydenta Jarosława Ferenca w sferze miejskiej planistyki – mówi radny Rafał Dębski. Mieszkaniec Radomska doprowadził do (nieprawomocnego jeszcze, ale jednak) unieważnienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP – etap I.

- Dla zobrazowania to również teren boiska przy Kościuszki. Rada Miejska w Radomsku w końcu marca 2022 roku podjęła stosowną uchwałę licząc na profesjonalizm miejskich urzędników i służb prawnych, oraz samego prezydenta – dodaje radny.

- Można zakładać, że uchwała znajdzie się ostatecznie w koszu, a bardzo ważne tereny w centrum miasta na długo zostaną pogrążone w inwestycyjnym mroku i planistycznym chaosie. Tak wygląda właśnie profesjonalizm prezydenta Jarosława Ferenca. Wnoszę interpelację w tej sprawie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku, zadając pytania i żądając wyjaśnień – zapowiedział Rafał Dębski. Zaznaczył także, że trzeba poczekać na uzasadnienie wyroku

Treść interpelacji:

1. jaki jest całkowity koszt związany z przygotowaniem przez firmę planistyczną projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP – etap I, który został poniesiony przez Gminę Miasta Radomsko?

2. czy w przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności przedmiotowego mpzp Gmina Miasta Radomsko będzie dochodzić sądownie stosownego odszkodowania od firmy planistycznej?

3. czy Prezydent Miasta Radomska, reprezentujący w postępowaniu sądowoadministracyjnym Radę Miejską w Radomsku, będzie składał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie sygn. akt II SA/Łd 613/22, który został ogłoszony w dniu 6 grudnia 2022 roku? Jeśli tak, jakie są szanse uwzględnienia ewentualnej skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w ocenie służb prawnych Urzędu Miasta Radomska?

4. czy w związku z wydaniem przedmiotowego wyroku będą podejmowane działania o charakterze inwestycyjnym, w tym dokonywane wywłaszczenia pod planowane inwestycje, na obszarze objętym unieważnionym mpzp na ryzyko Gminy Miasta Radomsko?

5. czy w przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności przedmiotowego mpzp Prezydent Miasta Radomska pociągnie do odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników Urzędu Miasta Radomska, w szczególności Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta? Jeśli tak, jakie konsekwencje dyscyplinarne zostaną wyciągnięte?

6. czy w przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności przedmiotowego mpzp Prezydent Miasta Radomska pociągnie do odpowiedzialności dyscyplinarnej osoby prowadzące obsługę prawną Urzędu Miasta Radomska, które opiniowały za zgodność z prawem projekt uchwały nr XLV/456/22 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 25 marca 2022 roku? Jeśli tak, jakie konsekwencje dyscyplinarne zostaną wyciągnięte?

Więcej o:
rafał dębski interwencja koalicja obywatelska platforma obywatelska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE