Radni z Radomska solidarni ze Strażą Graniczną. Miała być jedność, a skończyło się podziałem Rady

Radni z Radomska solidarni ze Strażą Graniczną. Miała być jedność, a skończyło się podziałem Rady Fot. facebook/Straż Graniczna

Radni Rady Miejskiej w Radomsku dziękują funkcjonariuszom Straży Granicznej i jednocześnie popierają ich działania dotyczące obrony granicy RP. Uchwałę, w której wyrazili swoje stanowisko, radni przyjęli podczas piątkowej (17 grudnia 2021 r.) sesji. Jej podjęcie poprzedziła długa i ożywiona dyskusja. Mówiono o ofiarach, katach i braku patriotyzmu. Były przerwy w obradach i zmiany w treści stanowiska. Podjęcie tej uchwały zajęło radnym więcej czasu niż uchwalenie przyszłorocznego budżetu miasta.

Treść uchwały-stanowiska (pierwotna wersja):

„Mając na uwadze fakt, że w obliczu narastającego napięcia na granicy polsko-białoruskiej, powtarzających się prób siłowego sforsowania granicy Rzeczpospolitej Polskiej służba funkcjonariuszy odbywa się w warunkach bardzo trudnych, a realizowana przez nich misja obrony granic państwa jest kluczowa dla funkcjonowania niepodległego państwa polskiego, Rada Miejska w Radomsku wyraża solidarność z polskimi służbami, w szczególności z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Wojska i Policji, strzegącymi granicy polsko-białoruskiej. 

Rada Miejska w Radomsku dziękuje żołnierzom, funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz innym formacjom za pełnienie służby z maksymalnym zaangażowaniem i ofiarnością”.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały złożył radny Bartłomiej Biskup w imieniu radnych PiS, RdR i Wspólnego Samorządu.  

- Ta uchwała jest aktem solidarności Rady Miejskiej w Radomsku. Służby, które bronią granicy zasługują na szacunek. Wiem, że to stanowisko nie zmieni otaczającego nas świata, ale będzie sygnałem, że w obliczu zagrożenia potrafimy się zjednoczyć i działać dla wspólnego dobra – argumentował radny Bartłomiej Biskup.

Jedności wśród radnych jednak zabrakło. Pojawił się wniosek o rozszerzenie treści stanowiska.

- Nikt nie ma wątpliwości, że trzeba wspierać osoby pełniące służbę na granicy. Trzeba jednak pamiętać, również o tym, że z winy Białorusi, migranci giną na granicy. Działają tam służby medyczne, wolontariusze, organizacje i o nich też powinniśmy pamiętać. Myślę, że to nasze stanowisko powinniśmy uzupełnić o te osoby – mówił radny Łukasz Więcek.

- Mamy atak sprowokowany nie przez Marsjan, tylko przez konkretne osoby. Nie mylmy pojęcia ofiary i kata. Przepraszam za to porównanie - przeciwstawnych stron, wydaje się jakimś nieporozumieniem i anachronizmem. Nazywanie tych, którzy znaleźli się na granicy ofiarami wydaje się nierozsądne i świadczy o zaniku poczucia patriotyzmu. Odnosząc się natomiast do organizacji wolontariackich, pamiętajmy o tym, że na granicy dochodziło do różnych ekscesów i szargania godności polskiego munduru – stwierdził radny Andrzej Kucharski.

- Słucham pana i nie dowierzam. Czy pan jest katolikiem? Jak można mówić o ofiarach i katach? Czy katem jest małe dziecko – odparł radny Radosław Rączkowski.

- Bardzo państwa proszę o to, by nie rozszerzać treści stanowiska. Celowo to stanowisko jest zwięzłe i lakoniczne. Chodzi nam po prostu o to, by wyrazić poparcie dla służb. Nie chcemy nikogo urazić – mówił wnioskodawca, Bartłomiej Biskup.

- Jeśli odrzucicie zaproponowany przez nas zapis, udowodnicie, że nie chodzi o wspólne działanie. To będzie tylko wasze stanowisko, a nie stanowisko nas wszystkich – powiedział radny Łukasz Więcek.

- Jeśli ma to być faktycznie stanowisko tylko trzech klubów, to będzie to stanowisko polityczne, a nie odruch patriotyzmu – dodała radna Wioletta Pal.

- Dlaczego autorzy stanowiska nie skonsultowali z nami treści tego stanowiska? Czujemy się pominięci – stwierdził Łukasz Więcek.

- Jakie to ma znaczenie, czy wniosek był konsultowany, czy nie – odparł Andrzej Kucharski.

Radni zgodzili się na modyfikację treści stanowiska. Na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej dodano do niego zdanie: „Jednocześnie Rada Miejska w Radomsku składa podziękowanie wolontariuszom, organizacjom pozarządowym i medycznym, samorządom oraz mieszkańcom terenów objętych stanem wyjątkowym za pomoc ofiarom kryzysu granicznego”.

Wydawało się, że temat został zakończony, ale pojawiły się wątpliwości, czy do złożonego projektu uchwały można w trakcie sesji wnosić poprawki. Poza tym, część radnych stwierdziła, że z powodów technicznych (sesja w trybie zdalnym), nie słyszała dokładnie, jak brzmiała treść, dopisana do stanowiska. Zarządzono przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad, radni przystąpili do głosowania całości uchwały - stanowiska (z modyfikacją treści). Za takim jej kształtem zagłosowało 9 radnych, 2 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.

Więcej o:
radomsko rada miasta radomsko sesja rada miasta radomsko stanowisko uchwała straż graniczna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE