Radni wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie powiatu radomszczańskiego

Radni wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie powiatu radomszczańskiego Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Kolejne zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok były przedmiotem obrad Komisji Budżetowej Rady Powiatu, która zebrała się 27 marca.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotyczących zmian w budżecie powiatu na rok 2024 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2024-2029.

Wśród planowanych korekt znalazły się m.in.:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15.945 zł w związku z planowanymi wpływami z czynszu dzierżawnego gruntów DPS w Radziechowicach za rok 2023 (środki zasilą rezerwę celową w zakresie pomocy społecznej).

- przesunięcie 60.000 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji (zakup nieoznakowanego samochodu służbowego);

- przesunięcie kwoty 430.000 zł w planie dochodów w związku ze zmianą zasad klasyfikowania wpływów za zajęcie pasa drogi;

- zmniejszenie dochodów o kwotę 3.974.967 zł i wydatków o kwotę 4.124.176 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przy modernizacji siedmiu odcinków dróg powiatowych (koszt zadania po zmianie - 10.848.042 zł).

- zwiększenie planu wydatków na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz remonty bieżące o kwotę 850.000 zł (ze zmniejszenia środków rezerwy celowej o kwotę 700.791 zł oraz zwolnionych środków własnych w kwocie 149.208 zł).

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 270.000 zł w związku z pozyskaniem środków pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego oraz przesunięcie środków na wkład własny (84.000 zł) na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSDiOŚ;

- przesunięcie kwoty 25.000 zł w planie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu komunikacyjnego przy ZPO-W w Radomsku;

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.221.081 zł w związku z pozyskaniem przez Zespół Szkół Ekonomicznych środków z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na projekt „Podnoszenie jakości kształcenia w ZSE w Radomsku" (wartość zadania 1.271.081 zł).

Budżet po zmianach wynosi: dochody - 198.771.524 zł, wydatki - 203.415.129 zł, deficyt - 4.643.605 zł, spłaty 2.050.000 zł, wolne środki - 6.693.605 zł.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego komisja budżetowa zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE