Radni rozmawiali o środowisku oraz drogach

Radni rozmawiali o środowisku oraz drogach Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Działania Nadzoru Wodnego, inwestycje w drogi i bazę dydaktyczną, a także plany związane z tworzeniem strategii powiatu – to tylko niektóre tematy podejmowane podczas obrad Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Komisja zebrała się w piątek, 23 września 2022 r. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie powiatu radomszczańskiego przez Nadzory Wodne w Radomsku, Bełchatowie, Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim, Koniecpolu, Końskich i Włoszczowie. Zbyt mały – zdaniem radnych – zakres wykonywanych prac wywołał niemałą dyskusję zakończoną wnioskiem o uzupełnienie sprawozdania o dane dotyczące podziału wpływów finansowych z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie pozyskiwania wody i odprowadzania ścieków.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Gidle darowizny nieruchomości drogowej w obrębie Kotfin stanowiącej własność Powiatu Radomszczańskiego. Chodzi o drogę łączącą wsie Kotfin i Ewina. Przekazanie jej pozwoli na realizację zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach dróg gminnych oraz organizacji ruchu drogowego.

Podobnie zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2,5 - km odcinka DP nr 3933E Dziepółć - Orzechówek (w przyszłości będzie to droga gminna).

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko komisja rozwoju powiatu wody polskie środowisko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE