Radni rozmawiali o planie zagospodarowania miasta, cmentarzu oraz „Kinemie”

Radni rozmawiali o planie zagospodarowania miasta, cmentarzu oraz „Kinemie” Fot. screen

W poniedziałek, 24 maja 2021 r. obradowała zdalnie Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miasta w Radomsku.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Górnickiego, św. M.M. Kolbego, Witosa, Wojska Polskiego, Narutowicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego do terenów PKP i północnej granicy miasta oraz mpzp w rejonie ulic: Narutowicza, Jachowicza, Bugaj, Mickiewicza, Przedborskiej, Joselewicza.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta.

Omawiając problematykę dotycząca rozwiązania problemu cmentarza przy ul. Piaskowej, radni Komisji Rozwoju zawnioskowali do prezydenta o fragmentaryczną zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującą teren istniejącego cmentarza.

W sprawach różnych radni ponownie zwrócili uwagę na niepokojący stan budynku „Kinemy”. Zaproponowali więc wniosek o zwrócenie się za pośrednictwem prezydenta do Starosty Powiatu Radomszczańskiego jako organu prowadzącego nadzór nad stowarzyszeniami OSP o przeprowadzenie kontroli funkcjonowania OSP Radomsko.

Więcej o:
radomsko komisja rozwoju miasta urząd miasta radomsko kinema plan zagospodarowania
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE