Radni rozmawiali o drogowych inwestycjach, bezrobociu i promocji powiatu

Radni rozmawiali o drogowych inwestycjach, bezrobociu i promocji powiatu Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W trybie zdalnym obradowała w poniedziałek, 26 października, Komisja Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego. Jednym z głównych tematów komisji była analiza wstępnych propozycji inwestycji i robót drogowych w 2021 roku oraz planów pozyskania dofinansowań na te zadania.

Największe projektowane zadanie to generalna przebudowa ulicy Kościowa w Radomsku. Według szacunkowych wyliczeń, koszt modernizacji ponadkilometrowego odcinka tej ulicy kosztować będzie około 4 mln zł. Wniosek o dofinansowanie prac z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został już złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Dodatkowo Powiat stara się o pozyskanie na ten cel środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W planach jest także remont drogi powiatowej nr 3915E (odcinek o długości 1,3 km) we wsi Pytowice, gm. Kamieńsk. Szacunkowy koszt zadania to 786 tys. zł. Wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został już złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Kolejne zadanie to przebudowa drogi powiatowej nr 3907E (wraz z budową systemu odwodnienia) w Bożykowej, gm. Żytno. Wniosek o dofinansowanie prac został także skierowany do Urzędu Wojewódzkiego (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Koszt zadania - ok. 449 tys. zł.

W przyszłym roku planowana jest przebudowa mostu w Kraszewicach, gm. Masłowice, obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w przypadku takiej inwestycji. Tradycyjnie już władze powiatu planują uzyskać dofinansowanie tej inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów.

Radni wysłuchali także informacji dotyczącej przygotowań do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021. Powiat podpisał już porozumienie, na mocy którego Miasto Radomsko zajmie się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych położonych w jego granicach administracyjnych. W najbliższym czasie powinny też być podpisane wszystkie porozumienia z 8 gminami (Gomunice, Kobiele Wielkie., Masłowice, Wielgomłyny, Dobryszyce, Kodrąb, Kamieńsk, Przedbórz), które podjęły się zimowego utrzymania powiatowych dróg biegnących na ich terenie. Stawka ryczałtowa za 1 kilometr utrzymywanej drogi wynosi w tym sezonie 1600 zł.

Utrzymaniem zimowym dróg przebiegających przez teren gmin, które nie zdecydują się przejąć tego zadania, zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu. Przetarg już został ogłoszony, otwarcie ofert nastąpi 2 listopada.

Omawiano również kierunki działań promocyjnych powiatu radomszczańskiego. W najbliższych latach promocja powiatu opierać się będzie na trzech głównych filarach, wzajemnie się przenikających i uzupełniających: turystyce i aktywnym spędzaniu czasu wolnego, sporcie i rekreacji oraz popularyzacji działań, a także zachowań proekologicznych i prozdrowotnych. Wybór tych kierunków jest efektem analizy dotychczasowych działań promocyjnych oraz aktualnych trendów społecznych. Docelowo nasz powiat ma być postrzegany jako atrakcyjny obszar turystyki weekendowej i miejsce aktywnego wypoczynku, a także jako miejsce, gdzie rekreacja ruchowa i aktywność fizyczna staje się dobrem pożądanym i powszechnym, dostępnym w różnych formach (stosownie do możliwości i potrzeb). Wśród działań prowadzących do tego celu są m.in. rozwój aplikacji mobilnej i fanpge ERA Travel, organizacja wydarzeń promujących turystykę weekendową, walory przyrodniczo - krajobrazowe powiatu oraz aktywny i zdrowy tryb życia w kontakcie z naturą, rozwój sieci szlaków rowerowych, współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami.

Radni zapoznali się także z informacją o działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Radomsku. Jego priorytetowe zadania to m.in: upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania i zwalczania ASF oraz ptasiej grypy, wsparcie wdrażania systemów płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2015-20, wspieranie działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką, wspieranie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20, promowanie działań prośrodowiskowych, przeciwdziałających zmianom klimatycznym, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczej funkcji wsi. Siedziba PZDR mieści się w Radomsku przy ul. Wyszyńskiego 148, z jego pomocy korzysta ponad 1000 rolników. Ofertę dofinansowań oraz różnych form pomocy rolnikom przedstawił radny Tomasz Kaczmarek.

Radni otrzymali także informację na temat liczby osób bezrobotnych - z podziałem na gminy. Od 31 grudnia 2019 r. do końca września tego roku na terenie powiatu liczba bezrobotnych wzrosła z 2332 do 2562 (wzrost o 230 osób), największy wzrost zanotowano w Radomsku (117 osób), a także w gminach Gidle i Gomunice (o 24 os.). W niektórych gminach odnotowano jednak spadek liczby bezrobotnych, w gminie Przedbórz - aż o 14 osób (obecnie zarejestrowanych jest tam 135 bezrobotnych, w mieście Przedbórz - 160).

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego komisja rozwoju powiatu inwestycje drogowe
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE