Radni RdR pytają, co ze strefą inwestycyjną

Radni klubu Razem dla Radomska chcą uzyskać od Prezydent Anny Milczanowskiej informacje na temat planu rozwoju strefy ekonomicznej.

Radni klubu Razem dla Radomska chcą uzyskać od Prezydent Anny Milczanowskiej informacje na temat planu rozwoju strefy ekonomicznej. Przygotowany przez nich wniosek nie został jednak włączony w obrady poniedziałkowej sesji Rady Miasta.


- Pozwalam sobie przesłać wniosek Klubu Radnych Razem dla Radomska, który chcieliśmy włączyć w obrady dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej. Niestety nie został on wprowadzony pod obrady. - napisał w mailu do redakcji Radomsko24.pl radny Jarosław Ferenc. - Okazuje się, że dla radnych obecnej koalicji ważniejsze są sprawy personalne niż gospodarcze. Obecnie władze miasta zajmują się sobą i swoimi radnymi z tzw. honorowego porozumienia, a nie chcą podjąć dyskusji o ważnych sprawach miasta, tj. bezrobociu, nowych miejscach pracy i możliwości zatrzymania najbardziej przedsiębiorczych mieszkańców w Radomsku.


We wniosku przygotowanym przez radnych RdR czytamy:

Wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Rady Miejskiej w Radomsku punktu „Informacja Prezydenta Miasta Radomska o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia bezrobocia w Radomsku poprzez pozyskanie inwestorów i rozwój terenów specjalnej strefy ekonomicznej”.


Uzasadnienie
W ciągu ostatniego roku dramatycznie wzrosła liczba osób bezrobotnych w Radomsku i powiecie radomszczańskim. Władze miasta Radomska niedostatecznie wykorzystują przewagi konkurencyjne, jakie zostały wypracowane w latach poprzednich. Miasto dysponuje jednym z największych obszarów w Polsce objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Ponad  60 ha czeka nadal w Radomsku na potencjalnych inwestorów. Tereny te są dobrze uzbrojone, jednak w ostatnich latach zupełnie zapomniane przez inwestorów.

W roku 2012 planowano pozyskanie 7 mln złotych ze sprzedaży nieruchomości, natomiast uzyskano jedynie niespełna 825 tys. złotych. Jest to zjawisko bardzo niepokojące, którego nie można tłumaczyć spowolnieniem gospodarczym. W 2010 roku pozyskano przecież 11,8 mln, a w 2011 r. 5,6 mln złotych ze sprzedaży. Poziom inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce od kilku lat utrzymuje się na mniej więcej podobnym poziomie. W ciągu ostatniego roku w wielu miejscach Polski pojawili się znaczący inwestorzy, np. w Środzie Śląskiej, Kutnie czy Konstantynowie. Niepokojąca jest wobec tego tak  duża „zapaść” w Radomsku. Czy wynika ona z utraty wiarygodności miasta poprzez niewłaściwe traktowanie inwestorów? Czy promocja radomszczańskiej strefy jest niewystarczająca?

Jakie działania w 2013 roku przewidział Prezydent Miasta, aby pozyskać nowych inwestorów? Jaki jest plan promocji strefy? W jaki sposób władze zamierzają zrealizować plan sprzedaży na 2013 r. i uzyskać 8 mln wpływów do budżetu?

Więcej o:
rada miasta rdr strefa inwestycyjna
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE