Radni przyjęli zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego

Radni przyjęli zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Radni Rady Powiatu Radomszczańskiego podczas środowej (22 lutego 2023 r.) sesji oraz komisji budżetowej przyjęli zmiany w budżecie powiatu na rok 2023.

Radni pozytywnie zaopiniowali uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2023-2029.

Chodzi m.in. o:

- zwiększenie wydatków o kwotę 390.370 zł celem zabezpieczenia środków na wyk. projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług” - przesunięcie w terminie realizacji części zadania z roku 2022 na 2023 (wartość zadania 2.289.538 zł);

- zwiększenie wydatków o kwotę 16.688 zł na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowej Hali Sportowej;

- zwiększenie planu wydatków II LO w Radomsku o kwotę 7.028,55 zł w związku z rozliczeniem środków otrzymanych na kształcenie uczniów z Ukrainy za rok 2022;

- zwiększenie wydatków o kwotę 166.860,36 zł i zmniejszenie dochodów o kwotę 4.415 zł na realizację projektu „Szansa w rodzinie zastępczej - kreatywni!” w związku z rozliczeniem kosztów za rok 2022;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000.000 zł oraz dochodów o kwotę 4.250.000 zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3952E, 3923E, 3934E, 3931E”, dofinansowanego z programu Polski Ład. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane będzie na rok 2024;

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 22.422 zł w związku z rozliczeniem kosztów projektu „Mistrzowie w swoim fachu” realizowanego przez ZSP nr 1;

- zwiększenie wydatków o kwotę 180.000 zł na wkład własny do projektów na wykonanie fotowoltaiki dla DPS w Radomsku i POW w Strzałkowie (wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW);

- zmniejszenie dochodów i zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 358.247 zł w związku z rozliczeniem środków otrzymanych na projekt „Rozwój CKZ w Drzewniaku" realizowany przez ZSDiOŚ w Radomsku;

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 119.345 zł w związku z rozliczeniem spływu transz dla projektów ERASMUS „Mobilni zawodowcy”, „Zagraniczny staż" oraz „Drzewniak stawia na profesjonalistów”.

Budżet po zmianach wynosi: dochody - 167.539.386 zł, wydatki - 180.532.805 zł, deficyt - 12.993.419 zł, spłaty - 2.050.000 zł, wolne środki - 15.043.419 zł.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko sesja budżet powiatu zmiany zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE