Radni o wynagrodzeniu starosty i zmianach w budżecie

Radni o wynagrodzeniu starosty i zmianach w budżecie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego odbyło się w poniedziałek 3 czerwca.

Przewodniczącym komisji jest Bogusław Gontkowski. Teraz komisja dokonała wyboru wiceprzewodniczącego. Został nim Marek Rząsowski.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2023 r., sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia powiatu i plan pracy Komisji na II półrocze.

Pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Radomszczańskiego. Zgodnie z tym projektem wynagrodzenie to ma być niższe od wynagrodzenia w poprzedniej kadencji.

Radni zaaprobowali także projekty uchwał dotyczących zmian w budżecie powiatu na rok 2024 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2024-2029. Wśród planowanych korekt znalazły się m.in.:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 671.254 zł i wydatków o kwotę 873.513 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekt „Zdrowe Łódzkie na plus”.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 38.067 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne dotowane przez powiat (środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia do I LO).
- przesunięcie w planie wydatków kwoty 265.000 zł na zadania związane z wsparciem rodzicielstwa zastępczego;
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o 550.000 zł w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Ministra Finansów na przebudowę mostu nad rzeką Biestrzykówką (DP nr 3920E w Wielgomłynach, wartość ogółem: 1.169.900 zł);
- zwiększenie wydatków o kwotę 25.500 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przy dostosowaniu budynku DPS w Radziechowicach (wartość ogółem 960.542 zł);
- zwiększenie o kwotę 64.249 zł planu wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku w związku z wystąpieniem wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia;

Kształt budżetu po zmianach: dochody - 201.090.864 zł, wydatki 206.719.851 zł, deficyt 5.628.986 zł, spłaty 2.050.000 zł, wolne środki 7.678.986 zł.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański komisja budżetowa zmiany w budżecie wynagrodzenie starosty rada powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE