Radni o pilotażowym programie „Rehabilitacja 25 plus” i zmianach w szpitalu

Radni o pilotażowym programie „Rehabilitacja 25 plus” i zmianach w szpitalu Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Podczas czwartkowego (9 lutego 2023 r.) posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, radni przeanalizowali raport dotyczący realizacji pilotażowego Programu „Rehabilitacja 25 plus” prowadzonego od czterech lat przez kadrę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną (i z niepełnosprawnościami sprzężonymi), które z różnych powodów nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Dzięki temu młodzi niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu mogą kontynuować zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne, przygotowujące ich do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

I edycja projektu 2019/2020: budżet: 210.000 zł, 7 uczestników

II edycja projektu 2020/2021: budżet 275.000 zł, 11 uczestników

III edycja projektu 2021/2022: budżet 225 000 zł, 9 uczestników

IV edycja projektu 2022/2023: 225.000 zł, 9 uczestników.

Podczas posiedzenia komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Główna zmiana to wprowadzenie do struktury organizacyjnej szpitala nowo utworzonej Poradni Kardioonkologicznej, mającej na celu głównie leczenie powikłań kardiologicznych po terapiach przeciwnowotworowych u pacjentów onkologicznych lub hematologicznych. Powikłania te stanowią istotną przyczynę śmiertelności pacjentów leczonych z choroby nowotworowej.

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko komisja zdrowia rehabilitacja 25 plus szpital radomsko poradnia kardioonkologiczna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE