Radni koalicji odpierają zarzuty

W czwartek opublikowaliśmy list radnych Forum Samorządowo-Gospodarczego do Przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka Gębicza zarzucający radzie opieszałość. Na odpowiedź radnych koalicji nie... ››

W czwartek opublikowaliśmy list radnych Forum Samorządowo-Gospodarczego do Przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka Gębicza zarzucający radzie opieszałość. Na odpowiedź radnych koalicji nie trzeba było długo czekać.

Treść ogłoszenia:

Podczas obrad VII sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni Klubu Forum Samorządowo - Gospodarczego skierowali pismo na ręce przewodniczącego Rady, w którym wymienili szereg zarzutów na rzekomą złą pracę komisji Rady Miejskiej i samej Rady.

Wobec tych absurdalnych i nie mających pokrycia w faktach zarzutów, wyrażamy nasze oburzenie i zdecydowany sprzeciw na tak nieobiektywną i niesprawiedliwą ocenę.

Wystąpienie klubu Radnych FSG stanowi próbę odwrócenia uwagi od istotnych problemów miasta, przed których rozwiązaniem obecnie stoimy. Co więcej od początku kadencji to właśnie radni klubu FSG oraz koalicyjnego SLD blokują prace rady próbując doprowadzić do jej paraliżu.

Również sam moment przedstawienia stanowiska radnych klubu FSG podczas sesji, na której Rada Miasta uznała za zasadną skargę na działalność Prezydenta Miasta Radomska związaną z rażącymi zaniedbaniami w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz ujawniono fakt składania obietnic wydatkowania publicznych pieniędzy w zamian za wycofanie innej skargi wskazuje, że prawdziwym celem autorów wystąpienia jest odwrócenie uwagi od rzeczywistych problemów miasta.

Absurdalne są zarzuty odkładania bez terminowego załatwienia spraw zgłaszanych przez mieszkańców. Już z samego apelu wynika, że pisma te noszą daty drugiej połowy marca i początku miesiąca kwietnia. Nie odnosząc się do merytorycznej zawartości w/w pism zwracamy uwagę, że nie ma możliwości podejmowania reakcji w trybie pilnym w przeciągu kilku dni na każde pismo przekazywane do komisji rady. Zarówno Rada jak również jej komisje pracują swoim trybem, i każda sprawa jest rozpatrywana i załatwiana bezzwłocznie. Nie jest również prawdą, że spadła ilość posiedzeń komisji rady. W rzeczywistości zarówno ilość posiedzeń komisji jak również ich czas obrad uległy znacznemu zwiększeniu.

Naszym zdaniem praca radnych jest służbą, którą staramy się pełnić dla dobra miasta i jego mieszkańców. Nie chcemy brnąć w jałowe spory na poziomie zaprezentowanym w apelu radnych FSG

W naszej opinii rażące lekceważenie wobec spaw mieszkańców przejawia się między innymi publikowaniem niedorzecznych apeli, których jedynym celem jest zaognianie politycznych sporów oraz próba dyskredytowania kolegów z innych klubów.


Niemniej chcielibyśmy swoje stanowisko zakończyć wezwaniem skierowanym do radnych koalicji FSG SLD - zajmijcie się Państwo pracą do jakiej zostaliście wybrani przez swoich wyborców. Odłóżcie na bok tanie zagrywki marketingowe, zastąpcie w swojej pracy politykierstwo polityką i weźcie się do pracy w imię dobra miasta i jego mieszkańców a nie obrony własnych stanowisk i błędnych decyzji.

Dlatego uznaliśmy za konieczne przekazanie niniejszego oświadczenia do wiadomości publicznej. Ufamy, że rzetelność dziennikarska pozwoli na zapoznanie z nim opinii społecznej naszego miasta.

Radni Rady Miejskiej

Klubów: PiS, PO, RdR

Więcej o:
koalicja polityka
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE