Radni KO i Wspólnego Samorządu podzieli się przewodniczącymi komisji

Radni KO i Wspólnego Samorządu podzieli się przewodniczącymi komisji Fot. W. Bojdo

Wiadomo już w jakich komisjach stałych Rady Miejskiej w Radomsku będą zasiadać radni. W większości komisji na przewodniczących wybrani samorządowych debiutantów. Z kolei komisja oświaty została zdominowana przez nauczycieli zasiadających w Radzie.

Wyboru członków komisji i przewodniczących dokonano 6 czerwca podczas obrad II sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Radni zasiedli w ośmiu komisjach: rewizyjnej, skarg, wniosków i petycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, do spraw rodziny, zdrowia, opieki socjalnej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej, budżetowej oraz rozwoju miasta i planowania przestrzennego.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej: Michał Spólnicki - przewodniczący Małgorzata Kołodziejska, Robert Lewandowski, Maja Garbiec, Agnieszka Poteralska, Renata Langier, Krzysztof Górnik, Piotr Mielczarek.

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej: Robert Kempski - przewodniczący, Kamil Bugdal, Grzegorz Minecki, Bartłomiej Biskup, Michał Spólnicki, Aleksandra Warnke-Mazur, Beata Kowalska.

Komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Rady Miejskiej: Agnieszka Poteralska - przewodnicząca, Aleksandra Warnke-Mazur, Grzegorz Minecki, Krzysztof Górnik, Renata Langier, Beata Kowalska, Andrzej Otoliński.

Komisja do spraw rodziny, zdrowia, opieki socjalnej Rady Miejskiej: Beata Kowalska - przewodnicząca, Krzysztof Górnik, Andrzej Kucharski, Dariusz Kopeć, Beata Kowalska, Robert Kempski.

Komisja bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej: Dariusz Kopeć – przewodniczący, Krzysztof Górnik, Agnieszka Poteralska, Maja Garbiec, Piotr Mielczarek, Dariusz Kopeć.

Komisja oświaty, kultury, kultury fizycznej Rady Miejskiej: Renata Langier - przewodnicząca, Paweł Pichit, Małgorzata Kołodziejska, Andrzej Kucharski, Robert Lewandowski, Robert Kempski.

Komisja budżetowa Rady Miejskiej: Małgorzata Kołodziejska – przewodnicząca, Kamil Bugdal, Małgorzata Kołodziejska, Wioletta Pal, Piotr Mielczarek.

Komisja rozwoju miasta i planowania przestrzennego Rady Miejskiej: Aleksandra Warnke-Mazur - przewodnicząca, Agnieszka Poteralska, Rafał Dębski, Bartłomiej Biskup, Michał Spólnicki.

Więcej o:
rada miejska budżet budżet radomska sesja tadeusz kubak odwołanie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE