Radni dyskutowali o stanie bezpieczeństwa i zimowym utrzymaniu dróg

Radni dyskutowali o stanie bezpieczeństwa i zimowym utrzymaniu dróg Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W środę, 2 grudnia, zdalnie obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2021 rok w dziale: bezpieczeństwo publiczne (3 głosy za, 3 – wstrzymujące się). Przyjęli też sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z działań podjętych w ramach akcji „ZNICZ 2020", mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. W tym roku ze względu na pandemię ruch w okolicach cmentarzy był znacznie mniejszy, policjanci prowadzili jednak m. in. działania prewencyjne i profilaktyczno-informacyjne pod hasłem „Twoje światła - nasze bezpieczeństwo” oraz rozdawali kamizelki odblaskowe.

Radni otrzymali także raport na temat stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021. Powiat tradycyjnie już ma podpisane porozumienie, na mocy którego Miasto Radomsko realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta (ok. 19 km, porozumienie nie obejmuje drogi powiatowej Radomsko/Blok Dobryszyce - Okrajszów - Kietlin, której część stanowi ulica Sikorskiego). Podpisano także porozumienia z ośmioma gminami, które wcześniej zadeklarowały gotowość do zimowego utrzymania na swym terenie dróg powiatowych. Łączna długość dróg przekazanych do zimowego utrzymania gminom: Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk (bez odcinka DP 3931E Pytowice Słostowice), Kodrąb, Kobiele Wielkie (bez DP 3934E), Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny wynosi 256 km. Stawka ryczałtowa za przejęty kilometr drogi w sezonie zimowym 2020/2021 to 1600 zł (analogicznie jak w poprzednim sezonie zimowym).

Wciąż nie rozstrzygnięte są procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zimowego utrzymania dróg powiatowych na pozostałym terenie (154 km dróg powiatowych na terenie gmin: Gidle, Lgota Wielka Ładzice, Radomsko, Żytno, oraz droga powiatowa nr 393 4E na terenie gminy Kobiele Wielkie, ulica Sikorskiego w Radomsku oraz droga powiatowa nr 3931E na odcinku Pytowice - Słostowice na terenie gminy Kamieńsk). Dwa postępowania przetargowe nie przyniosły efektu, trzeci przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko starostwo powiatowe w radomsku komisja bezpieczeństwa rada powiatu radomszczańskiego zimowe utrzymanie dróg
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE