Radni dyskutowali o osobach niepełnosprawnych oraz zmianach w statucie Szpitala Powiatowego w Radomsku

Radni dyskutowali o osobach niepełnosprawnych oraz zmianach w statucie Szpitala Powiatowego w Radomsku Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W czwartek 24 listopada obradowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt zmian w uchwale dotyczącej określenia rodzajów zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2022 roku. Powiat otrzymał na ten cel zwiększone środki z PFRON (72 001 zł więcej niż kwota przyznana w marcu 2022 r.). Komisja zapoznała się także z informacją na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku.

W okresie od stycznia do października wydano 2 627 orzeczeń, w tym: dla osób powyżej 16 roku życia: 272 orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności, 1387 orzeczeń o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia, 799 orzeczeń o zaliczeniu do znacznego stopnia, 23 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 21 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz 169 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych osób do 16 roku życia. Ponadto zespół wydał 433 legitymacje osób niepełnosprawnych, w tym 409 legitymacji dla osób powyżej 16 roku życia i 24 legitymacje dla osób do 16 roku życia oraz 481 kart parkingowych.

Przedmiotem obrad był także projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Radomsku. Chodzi o wprowadzenie do struktury organizacyjnej szpitala wydzielonej Poradni Leczenia Bólu, gdzie znajdą pomoc pacjenci cierpiący z powodu ostrego i przewlekłego bólu (uzupełnienie realizowanych dotychczas ambulatoryjnych i szpitalnych usług medycznych w zakresie onkologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz reumatologii).

Pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy - przekazania do miasta Równe używanego, ale w pełni sprawnego samochodu specjalnego o przeznaczeniu sanitarnym oraz sprzętu medycznego.

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko osoby niepełnosprawne pfron statut szpitala komisja zdrowia obrady
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE