Rada Sportu przy prezydent Milczanowskiej już pracuje

Dziś w Urzędzie Miasta Rada odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Sportu. Organ ten doradczo-opiniodawczym dla prezydenta w zakresie szeroko rozumianego sportu.

foto:archiwum radomsko24.plDziś w Urzędzie Miasta Rada odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Sportu. Organ ten  doradczo-opiniodawczym dla prezydenta w  zakresie szeroko rozumianego sportu.

 

Rada Sportu została powołana do życia zarządzeniem prezydent Anny Milczanowskiej. Zasiadają w niej przedstawiciele klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej działających w mieście oraz osoby wskazane przez prezydenta miasta. Zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami funkcjonowania na inauguracyjnym spotkaniu już w pełnym składzie, Rada ukonstytuowała swoje prezydium w osobach Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.- Rada składa się z 9 członków, z czego sześć osób powoływanych jest przez prezydenta spośród przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, realizujących zadania kultury fizycznej i sportu, oraz ze szkół, natomiast pozostałe trzy osoby prezydent wskazuje samodzielnie - informuje Sławomir Przybyłowicz z Urzędu Miasta.

Z ramienia klubów działających w Radomsku w skład rady weszli: Marian Moneta reprezentujący sekcję podnoszenia ciężarów UMLKS Radomsko, Jacek Rogalski prezes powiatowego WOPR oraz Zdzisław Dróżdż prezes UKS Mechanik, który został wybrany przewodniczącym.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego ze swojego grona delegowali do Rady Jolantę Rogozińską, Ryszarda Kucharskiego i Tomasza Grabnego. Miasto Radomsko reprezentować będą: Elżbieta Kurowska-Gierasimiuk (wiceprzewodnicząca), Aleksandra Nowak (sekretarz) oraz dyrektor MOSiR Arkadiusz Grzywna.


Więcej o:
rada sportu rada sportu radomsko sport radomsko urząd miasta kluby sportowe w radomsku um radomsko rks radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE