Rada Gospodarcza w Radomsku wróciła do działania

Rada Gospodarcza w Radomsku wróciła do działania Fot. Urząd Miasta Radomsko

Po długiej przerwie, spowodowanej koronawirusem, do obrad wróciła Rada Gospodarcza w Radomsku. W poniedziałek 11 października odbyło się jej posiedzenie. Spotkanie poprowadził kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji Jarosław Wojdełko.

Prezydent Jarosław Ferenc, witając przedsiębiorców, nie krył zadowolenia ze spotkania Rady Gospodarczej, która pełni funkcję doradczą dla prezydenta miasta.

- Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany i działanie, ale cieszę się, że dziś udało nam się spotkać. Rada Gospodarcza pełni dla prezydenta funkcję doradczą, dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy prowadzili dialog, i aby wspólnie decydować o kierunkach polityki gospodarczej naszego miasta - mówił prezydent Jarosław Ferenc.

Członkowie Rady pochylili się między innymi nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Założenia do studium przedstawił zdalnie projektant Radosław Jończak.

Przedsiębiorcy zainteresowani byli w szczególności możliwościami instalacji OZE, nowymi terenami inwestycyjnymi oraz komunikacją na strefie ekonomicznej.

Kolejnym tematem spotkania była skomplikowana procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przedsiębiorcy byli zainteresowani przyczyną czasami długotrwałego oczekiwania na decyzję.

Wyjaśnienia udzieliła naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Joanna Zabłocka-Błasiak, omawiając poszczególne etapy procesu administracyjnego obwarowanego przepisami i terminami, których niestety nie można w obecnej chwili przyspieszyć, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wieloma stronami postępowania.

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat projektu uchwały krajobrazowej, która przedstawił projektant Gabriel Ferliński. Uchwała jest na etapie konsultacji z uprawnionymi instytucjami, następnie zostanie poddana pod konsultacje społeczne.

Odbyło się głosowanie oraz wybór przewodniczącego Rady Gospodarczej. Funkcję przewodniczącego Rady na 3-letnią kadencję objął Witold Świtkowski. Wiceprzewodniczącym został Zbigniew Łyczko.

Źródło: UM Radomsko

Więcej o:
urząd miasta radomsko rada gospodarcza radomsko strefa ekonomiczna radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE