Quo vadis, gimnazjalisto?

Wkrótce uczniowie gimnazjów będą wybierać kierunek swojej dalszej edukacji. Przeanalizowaliśmy co im oferują szkoły średnie z naszego powiatu

Wkrótce uczniowie gimnazjów będą wybierać kierunek swojej dalszej edukacji. Przeanalizowaliśmy co im oferują szkoły średnie z naszego powiatu.
Źródło: sxc.hu


"Quo vadis?" - ten zwrot zna (teoretycznie) każdy gimnazjalista. Powieść Henryka Sienkiewicza jest bowiem omawiana na trzecim etapie edukacyjnym (czyli właśnie w gimnazjum). Ci uczniowie powinni wkrótce odpowiedzieć sobie na pytanie "dokąd zmierzasz?". Wybór z pewnością nie jest łatwy, bo często determinuje całą przyszłość młodego człowieka. Zobaczmy jaką ofertę w tym roku przygotowały dla gimnazjalistów szkoły średnie z powiatu, także te, dla których organem prowadzącym nie jest starostwo powiatowe. Jest w czym wybierać, począwszy od klas liceów ogólnokształcących, w których różnorodność klas z rozszerzonym zestawem przedmiotów jest bardzo rozwinięta (np. I i II LO), poprzez technika (np. nowością w "Mechaniku" jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej), a na szkołach zawodowych skończywszy (w tym przypadku największy wybór jest w "Drzewniaku").

I Liceum Ogólnokształcące im. F. Fabianiego w Radomsku
Szkoła planuje we wrześniu uruchomić sześć klas pierwszych. Każda z klas różni się od siebie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym. W klasie A rozszerzona będzie matematyka, fizyka oraz informatyka/język angielski. Klasa B przeznaczona jest dla typowo humanistycznych umysłów - w zakresie rozszerzonym będzie realizowany język polski, historia oraz wiedza o społeczeństwie. W klasie C nacisk będzie się kłaść na biologię, chemię oraz fizykę, w klasie D - na matematykę, języka angielski, geografię, w klasie E - na język angielski, geografię oraz wiedzę o społeczeństwie, w klasie F - na biologię oraz chemię. Co ważne, w I LO uczniowie będą mogli realizować dwa z aż czterech proponowanych języków obcych. Do wyboru oprócz obowiązkowego języka angielskiego jest niemiecki, francuski oraz rosyjski. Języki są przypisane do klas (np. rosyjski tylko do D).

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku
Tutaj również planuje utworzenie się sześciu klas. W klasie A na poziomie rozszerzonym będzie realizowany język polski, historia oraz język obcy, w klasie B - biologia, chemia, fizyka, w klasie C - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, w klasie D - matematyka, fizyka, informatyka, w klasie E - matematyka, geografia, język obcy, w klasie F - biologia, fizyka, oraz chemia. W II LO do wyboru są trzy język obce - angielski, niemiecki oraz francuski. Utworzenie grup języka francuskiego jest uzależnione od liczby chętnych (możliwe w klasie B i C).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Radomsku
Oferuje trzy typy szkół. W liceum ogólnokształcącym planuje się utworzenie czterech klas. W klasie LMA (mundurowo-policyjnej) rozszerzonymi przedmiotami będą język obcy (angielski lub niemiecki), geografia, matematyka oraz fizyka. W klasie LMB (mundurowo-pożarniczej) rozszerzone będą język obcy, chemia oraz wiedza o społeczeństwie. W klasie LS (czyli sportowej) rozszerzony będzie język obcy, informatyka oraz biologia. W klasie LD (dziennikarskiej) rozszerzonymi przedmiotami będą język obcy, historia oraz język polski. Technikum Mechaniczno-Budowlane oferuje zdobycie jednego z pięciu zawodów - technik pojazdów samochodowych, technik mechanik technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (nowość w ofercie), technik geodeta (również nowość w ofercie). Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 oferuje pięć zawodów - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz operator obrabiarek skrawających. Podczas nauki tych zawodów trzeba wybrać jeden z języków obcych - angielski lub niemiecki.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. T. Kotarbińskiego w Radomsku
"Ekonomik" proponuje trzy typy szkoły - technikum, szkołę zawodową i szkołę policealną. W technikum do wyboru jest pięć zawodów - technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec i technik cyfrowych procesów graficznych. Językami nauczanymi w tych szkołach będą angielski i niemiecki, natomiast w klasach technikum hotelarstwa oraz technikum obsługi turystycznej zamiast niemieckiego będzie to francuski. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 oferuje naukę w zawodzie sprzedawcy (do wyboru - nauka języka angielskiego lub niemieckiego). W Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 1 będzie można zdobyć zawód technika administracji lub technika rachunkowości, ucząc się przy tym języka angielskiego lub niemieckiego.

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. J. Groszkowskiego w Radomsku
"Elektryk" oferuje naukę w trzech typach szkół. W Technikum Elektryczno-Elektronicznym do wyboru jest pięć zawodów - technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik elektronik, technik teleinformatyk i technik elektryk. W klasach tych uczniowie będą uczyć się dwóch języków - angielskiego oraz niemieckiego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 proponuje naukę w dwóch zawodach - elektryk i monter elektronik (obydwa z nauką języka angielskiego). Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 oferuje naukę w zawodzie technik informatyk.

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
Trzeba przyznać, że Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska jest szkołą, która oferuje najwięcej kierunków kształcenia. W czterech typach szkół można zdobyć kilkadziesiąt zawodów. Technikum Drzewne i Ochrony Środowiska im. M. Kopernika oferuje sześć kierunków - technikum technologii drewna, technikum ochrony środowiska, technikum logistyczne, technikum usług fryzjerskich, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum technologii żywności. W klasach tych będą nauczane trzy języki - angielski, niemiecki oraz rosyjski. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 im. M. Kopernika planuje się utworzenie trzech klas - jedna dla zawodu stolarz, jedna dla zawodu fryzjer, jedna wspólna dla zawodów kucharz, cukiernik oraz piekarz, oraz jedna wielozawodowa dla przyszłych krawców, wędliniarzy, ślusarzy, fotografów, blacharzy samochodowych, elektromechaników, elektromechaników pojazdów samochodowych, monterów sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, obuwników, kaletników, tapicerów, kamieniarzy, kuśnierzy, introligatorów, drukarzy, murarzy-tynkarzy, zdunów, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, złotników-jubilerów, zegarmistrzów, mechaników-operatorów pojadzów i maszyn rolniczych, operatorów maszyn i urządzeń metalurgicznych, operatorów maszyn i urządzeń odlewniczych, optyków-mechaników, operatorów maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego, kominiarzy, modelarzy odlewniczych, kowali oraz lakierników. Uff, dużo, prawda? To jednak nie wszystko. W Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 2 będzie można zdobyć zawody technika usług kosmetycznych lub opiekunki środowiskowej. W "Drzewniaku" powstanie także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu
Oferuje pięć typów szkół. W liceum ogólnokształcącym planuje się utworzenie trzech klas. W klasie A rozszerzonymi przedmiotami będą historia, geografia oraz biologia, w klasie B - biologia, fizyka oraz chemia, a w klasie C (tzw. mundurowej) - historia, geografia oraz wiedza o społeczeństwie. Uczniowie będą realizować realizować dwa języki obce - angielski oraz niemiecki. Ponadto w przedborskiej szkole będzie można zdobyć zawód technika ekonomisty (nauczane języki obce to angielski oraz niemiecki) oraz rolnika (nauczany język obcy to angielski). W Szkole Policealnej dla Dorosłych będzie można zdobyć dwa zawody - technika informatyka lub technika administracji. Ponadto w Przedborzu od września będzie klasa Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. S. Reymonta w Dobryszycach
Od września planuje się utworzenie klas pierwszych w trzech typach szkół. W technikum będzie można zdobyć jeden z dziewięciu zawodów - technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu i technik turystyki wiejskiej. Zasadnicza szkoła zawodowa oferuje trzy zawody - kucharz, ogrodnik oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. W szkole policealnej będzie można zdobyć dwa zawody - technik weterynarii lub technik turystyki wiejskiej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Kamieńsku
W liceum Ogólnokształcącym planowane jest utworzenie dwóch klas - mundurowej oraz europejskiej. Językami obcymi mają być angielski oraz niemiecki. W technikum mają powstać trzy klasy - technik górnictwa odkrywkowego, technik elektryk i technik mechanik. W zasadniczej szkole zawodowej będzie można zdobyć jeden z pięciu zawodów - elektryk, elektromechanik, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz sprzedawca. Ponadto w ZSP w Kamieńsku planuje się utworzenie szkoły policealnej w zawodach technik elektryk oraz technik górnictwa odkrywkowego.

Warto zaznaczyć, że we wszystkich wymienionych szkołach (także tych zaocznych), nauka jest bezpłatna. W celu uzyskania dokładniejszych informacji o każdej ze szkół (np. o warunkach rekrutacji) prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z placówkami.

Więcej o:
edukacja gimnazjum liceum technikum szkoła zawodowa zawód przyszłość wybór matura
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE