PUP w Radomsku ogłosił nabór wniosków w ramach środków PFRON

PUP w Radomsku ogłosił nabór wniosków w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. dla pracodawców i przedsiębiorców:

• o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
• o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
• o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
• o zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy;

2. dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:

• o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 10 – 14 sierpnia 2020 r.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP w Radomsku jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czyli tak, jak wszystkie osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Wydatki na realizację tych form wsparcia finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane tego typu formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

• staże – pokój nr 25, tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 12,
• prace interwencyjne – pokój nr 28, tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 65,
• wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 38,
• zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy - pokój nr 28, tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 65,
• środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej - pokój nr 26, tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 38.

(info: PUP w Radomsku)

Więcej o:
radomsko pup radomsko nabór wniosków pfron
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE