PUP w Radomsku ogłosił nabór wniosków o zorganizowanie „zielonych miejsc pracy”

PUP w Radomsku ogłosił nabór wniosków o zorganizowanie „zielonych miejsc pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych związanego z tworzeniem zielonych miejsc pracy.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację w 2024 r. programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych związanego z tworzeniem zielonych miejsc pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w terminie od 10 do 15 lipca 2024 r.

Staże w ramach programu mogą obejmować wszelkie działania na rzecz tworzenia miejsc pracy przyjaznych środowisku naturalnemu oraz dostosowania kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do zielonych miejsc pracy.

Celem programu jest transformacja rynku pracy w kierunku tworzenia miejsc pracy przyjaznych środowisku naturalnemu ze szczególnym uwzględnieniem branży OZE (odnawialne źródła energii), a także wsparcie osób odchodzących z branż energochłonnych i górnictwa, jak również likwidacja luki pomiędzy wykształceniem bezrobotnych a wymogami nowoczesnej zielonej energetyki.

Warunkiem powstania miejsca pracy jest, aby osoby zatrudnione były bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w poprawianie stanu środowiska na danym terenie oraz w przeciwdziałanie przedsięwzięciom szkodliwym dla stanu środowiska.

W ramach programu PUP planuje zorganizowanie  4 – miesięcznych staży dla 5 osób bezrobotnych.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej w ramach wskazanego programu powinien złożyć wniosek na druku określonym przez Urząd, w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu – pokój nr 25 lub dzwoniąc pod numer tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko staż wnioski nabór wniosków zielone miejsca pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE