PUP refunduje część kosztów zatrudnienia bezrobotnego

PUP refunduje część kosztów zatrudnienia bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia.

Wnioski o refundację będą przyjmowane w dniach od 2 do 8 listopada 2017 r. w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku znajdującym się na sali obsługi klientów.

Wnioski należy złożyć zanim Pracodawca zatrudni osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki realizacji danej formy pomocy, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd.

W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30. roku życia Pracodawca/Przedsiębiorca będzie zobowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia przez okres, za który dokonywana jest refundacja, czyli przez 12 miesięcy oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy następujących bezpośrednio po okresie refundacji. Dodatkowo Pracodawca/Przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia przez okres kolejnych 3 miesięcy w ramach efektywności zatrudnieniowej.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2017 r. wysokość refundacji wynosi 1 950,00 zł + ZUS od tej kwoty.

Refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30. roku życia realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy. 

Ważne! Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Regulamin oraz wniosek dostępne są w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w  pok. nr 28 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 65.

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko staże radomsko praca radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE