PUP przyjmuje wnioski o zorganizowanie staży i refundację zatrudnienia

PUP przyjmuje wnioski o zorganizowanie staży i refundację zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia i zorganizowanie staży.

Nabór wniosków potrwa w dniach od 13 do 17 marca 2017 r.

Pracodawca/Przedsiębiorca może zatrudnić osobę bezrobotną lub bezrobotnych do 30 roku życia przez okres co najmniej 24 miesięcy na podstawie umowy zawartej ze Starostą  z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnienie w ramach refundacji wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30. roku życia  ma na celu wsparcie osób młodych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku.

W  Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2017 r. wysokość refundacji wynosi 1950 zł + ZUS od tej kwoty.

Pracodawca/Przedsiębiorca jest zobowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przez okres, za który dokonywana jest refundacja, czyli przez 12 miesięcy oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy następujących bezpośrednio po okresie refundacji. Dodatkowo Pracodawca/Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego  lub bezrobotnych do 30 roku życia przez okres  kolejnych 3 miesięcy w ramach efektywności zatrudnieniowej.

Refundacje  wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30. roku życia realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy. 

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w roku 2017 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Wnioski o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz  o zorganizowanie staży przyjmowane będą w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów.

Regulaminy oraz wnioski ww form aktywizacji osób bezrobotnych dostępne są w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 14 (refundacje kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia) i w pok. nr 11 (staże) oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 odpowiednio wew. 65 i wew. 12.

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko staże radomsko praca radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE