PUP przyjmuje wnioski o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

PUP przyjmuje wnioski o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

PUP w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wnioski o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy przyjmowane będą w okresie od 14 do 18 listopada 2016 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi klientów).

Pracodawcy, którzy chcieliby stworzyć miejsce pracy dla osoby bezrobotnej, mogą ubiegać się o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy. Środki przyznawane będą na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2016 r. to 23 tys. złotych.

Planowane środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy. Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradca klienta w urzędzie.

 Regulamin oraz aktualny wniosek dot. wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dostępne są na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców/ Wyposażenie lub doposażenie oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 12. Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 38         

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko staże radomsko praca radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE