PUP kontynuuje nabory wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

PUP kontynuuje nabory wniosków w ramach tarczy antykryzysowej Fot. pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku poinformował o kontynuacji naboru wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej.

Od 29 maja do 11 czerwca 2020 roku będą nadal przyjmowane wnioski o:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (w przypadku samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) lub spadku przychodów z działalności statutowej ( w przypadku organizacji pozarządowych).

Przyznane wsparcie może wynosić:

- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych;
- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie w przypadku samozatrudnionych.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z Umową będzie można złożyć do dnia 11 czerwca 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli wniosek jest składany w wersji papierowej, należy dołączyć dwa podpisane egzemplarze umowy. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu, jednocześnie wszystkie wnioski nadane przed dniem 12 czerwca 2020 r. będą zaliczane jako złożone w terminie.

Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone, czy wszystkie pola zostały uzupełnione oraz czy zawiera on wszystkie podpisy.

Trwa również nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. W dniu 14 maja b.r. uchwalona została ustawa, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Aby móc się ubiegać o pożyczkę, mikroprzedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku.

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników (osoby samozatrudnione). Nabór wniosków jest bezterminowy.

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 dzwoniąc pod jeden z numerów:

- 515 471 400
- 515 471 288
- 601 286 315
- 603 529 015
- 515 471 361

Dodatkowo informacje są udzielane u partnerów: w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz w Filii PUP w Przedborzu.

Uruchomiony został również kontakt dla biur rachunkowych, które będą chciały wesprzeć swoich klientów w otrzymaniu odpowiedniego dofinansowania – tel. 533 446 690.

Pytania można kierować również w formie elektronicznej na adres e-mail: tarcza@pup-radomsko.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, wspólnie z partnerami rynku pracy – Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlowa w Radomsku i Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, uruchomił stronę internetową przeznaczoną w całości realizacji zadań w ramach Tarczy antykryzysowej: www.tarczaradomsko.pl

Ponadto wszystkie informacje nt. działań Urzędu związanych z realizacją Tarczy antykryzysowej oraz potrzebne dokumenty do pobrania dostępne są:

1. na stronie PUP w Radomsku: https://radomsko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
2. na stronie Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
3. na platformie praca.gov.pl za pomocą której można złożyć wniosek z podpisem kwalifikowalnym.

Więcej o:
radomsko urząd pracy pup radomsko nabór wnioski tarcza antykryzysowa
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE