PSZOK zmienia zasady funkcjonowania

PSZOK zmienia zasady funkcjonowania

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2 oraz obecną sytuacją epidemiologiczną Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku podjął decyzję, że od 1 kwietnia 2021 r. do odwołania zostanie wstrzymane funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dotychczasowych zasadach.

Zmiana polega na zaprzestaniu przyjmowania odpadów dostarczanych przez klientów osobiście do PSZOK i dotyczyć będzie mieszkańców Miasta Radomska, Gminy Radomsko oraz pozostałych klientów indywidualnych, niezwiązanych ze Spółką umową na zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Wszystkie zaplanowane do składowania w PSZOK odpady należy dostarczyć do dnia 31 marca. Do tego momentu wszystkie czynności w ramach obsługi klientów będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Odbiór odpadów w postaci zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bioodpadów, opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z papieru i tektury oraz niesegregowanych odpadów komunalnych będzie odbywał się bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w sposób niezakłócony.

PSZOK zlokalizowany jest w Płoszowie, przy ul. Jeżynowej 40. 

W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i Sprzedaży pod nr tel. 44 682 68 56 wew. 21 lub 739 33 00 oraz adresem poczty e-mail: zuok@pgk-radomsko.pl

Więcej o:
radomsko pgk radomsko pszok płoszów pszok odpady komunalne zasady funkcjonowania odbiór odpadów koronawirus
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE