Radomsko, Łódzkie 24.1o Piątek, 23 Sierpnia 2019

PSP nr 8 dostanie swoje imię

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Miejscy radni na sesji w dniu 20 marca zadecydowali, iż Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomsku otrzyma swojego patrona.

PSP nr 8 przeprowadziła wśród uczniów referendum, kogo chcieliby za patrona placówki. Odpadł Mikołaj Rej i marszałek Piłsudski, społeczność wybrała imię Przyjaciół Dzieci. I z taką sugestią zawartą w piśmie szkoła zwróciła się do magistratu.

Radni poparli stanowisko wyrażone w piśmie i zadecydowali, że dotąd bezimienna placówka w dzielnicy Bogwidzowy zyska swojego patrona - Przyjaciół Dzieci. Kolejnym krokiem będzie zapewne ufundowanie sztandaru szkoły.

komentarze