PSP apeluje do firm transportowych

PSP apeluje do firm transportowych Fot. pixabay.com

Państwowa Straż Pożarna apeluje do wszystkich firm transportowych i przewoźników. Potrzebne jest wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski. Koszty obsługi przez firmy transportowe zostaną pokryte przez Państwową Straż Pożarną.

Autokary powinny zapewnić przewóz co najmniej 45 osób. Wyżywienie i zakwaterowanie kierowców zapewnia firma transportowa/przewoźnik. Koszty wynikające z uszkodzeń pojazdów, ewentualnej dewastacji wnętrza autokarów lub ich awarii ponosi firma transportowa/przewoźnik. 

Ustala się następującą stawkę transportową za autokary powyżej 45 osób:

  • do 100 km 800 zł netto,
  • powyżej 100 km według stawek rynkowych.

Transport będzie realizowany na podstawie zlecenia.

Odpłatność za wykonanie przewozu będzie zrealizowana po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatnikiem będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zlecenia wystawionego przez PSP.

Szczegółowe, stale aktualizowane informacje znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Więcej o:
psp straż pożarna apel firmy transportowe uchodźcy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE