PSP 8 w Radomsku nadano imię „Przyjaciół Dzieci”. Uroczystości 50-lecia

W piątek, 7 czerwca odbyły się uroczystości z okazji nadania Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku imienia „Przyjaciół Dzieci”.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: prezydent Jarosław Ferenc oraz wiceprezydent Małgorzata Kipigroch-Kańska, przewodniczący rady miejskiej Rafał Dębski, miejscy radni, dyrektorzy radomszczańskich szkół podstawowych oraz przedstawiciele związków NSZZ Solidarność, przedstawiciele instytucji kultury i sportu z Radomska, prezes OSP Bogwidzowy i absolwenci szkoły.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele św. Jana Chrzciciela. Po czym przeniesiono sztandar do szkoły. Na sali gimnastycznej kontynuowano dalsze uroczystości. W przygotowanym przez uczniów programie artystycznym, przedstawiona została historia szkoły. Nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom i ośpiewano hymn zarówno Polski, jak i szkoły. Na okoliczność nadania placówce sztandaru w jego drzewiec wbity został pamiątkowy gwóźdź.

Procedury nadania szkole imienia rozpoczęły się już w październiku 2017 roku. O wyborze imienia „Przyjaciół Dzieci” zdecydowali uczniowie i rodzice szkoły. Placówka ma długą tradycję. Uroczyste otwarcie nastąpiło we wrześniu 1968 roku. Od tego czasu do chwili obecnej szkoła miała pięciu dyrektorów.

- To właśnie ludzie, czyli społeczność szkoły stanowią jej największą wartość. Szkoła na swej drodze napotkała ludzi, którzy zasługują na miano przyjaciela. Przyjaźń jest jednym z najważniejszych i najbardziej potrzebnych uczuć w życiu człowieka. Przyjacielami są ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały już latać. Nadanie imienia „Przyjaciół Dzieci” jest dla naszej placówki zaszczytem i wyróżnieniem. Niech dzisiejsze wydarzenia będą piękną lekcja historii. A szkoła to przede wszystkim uczniowie i najlepszym prezentem dla szkoły są jej wychowankowie
- mówiła dyrektor szkoły Anna Grzywacz.

Podczas przemówień różnych osób podkreślano, że szkoła choć niezbyt duża, określana jest mianem rodzinnej i przyjaznej uczniom.

Imię zostało nadane na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Przewodniczący rady miejskiej Rafał Dębski przekazał tę uchwałę na ręce dyrektor szkoły.

Na zakończenie uroczystości był tort.

Więcej o:
psp 8 radomsko nadanie sztandaru szkoły radomsko psp 8 im. przyjaciół dzieci
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE