Przyznano pieniądze na kulturę

4 lutego komisja konkursowa wyłoniła najciekawsze oferty na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4 lutego komisja konkursowa wyłoniła najciekawsze oferty na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wszystkich ofert wpłynęło 15, jednak nie wszystkie mogły zostać wyróżnione w postaci dofinansowania.

foto własne

Zadanie: Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i środowiskowym

- dofinansowanie otrzymał projekt związany z nagraniem oraz premierą filmu „Gwardia honorowa w Radomsku” jako kulturalną promocją miasta – inicjatywa zgłoszona przez Fundację „Promień Radości” - kwota dotacji to 3.917,00 zł

(Z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzucono ofertę Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej na zadanie pn. „Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach 1939-45. Spotkanie z kulturą Węgier”)

Zadanie: Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych tematycznie związanych z historią Radomska

-
 dofinansowanie zostało przeznaczone na Zeszyty Radomszczańskie t. X – tworzone przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku – kwota dotacji to 4.000 zł

- kolejnym projektem, który dostał pieniądze na urzeczywistnienie się to „Karasie nad Radomskiem” - zaproponowany przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku – kwota dotacji to 1.200 zł

Zadanie: Być aktywnym w kulturze seniorem

- pieniądze zostały przekazane Radomszczańskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku „Wiem Więcej” na ich projekt "Żyjemy kulturą regionu" - kwota dotacji wyniosła aż 8.150 zł

- "Być aktywnym w kulturze seniorem" - tak brzmi tytuł projektu zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Radomsku – został on dofinansowany w kwocie 7.640 zł

Wybór ofert nie został jeszcze zakończony, dlatego, że w zgłoszeniach do innych zadań wykryto błędy formalne. Gdy tylko zostaną one zrewidowane, komisja wybierze spośród nich najlepsze. O decyzji komisji poinformujemy na bieżąco.

Więcej o:
pieniądze na kulturę zadania kulturalne w radomsku radomszczański uniwersytet trzeciego wieku wiem więcej
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE