Przyznano kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych

Magistrat rozstrzygnął konkursy w zakresie ochrony środowiska i przyrody.

Magistrat rozstrzygnął konkursy w zakresie ochrony środowiska i przyrody.

Prezydent miasta postanowił udzielić wsparcia finansowego następującym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie ochrony środowiska i przyrody:

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży:
- Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Radomsko – kwota dotacji: 5 000,00 zł
Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów:
- Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – kwota dotacji: 5 000,00 zł

Więcej o:
urząd miasta dotacje organizacje pozarządowe zhp rtonz
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE