Przymiarki do budżetu

Budżet Radomska na rok 2011 jest w chwili obecnej opiniowany przez miejskich radnych. Jego projekt na konferencji prasowej w piątek 21 stycznia przestawili prezydent miasta Anna Milczanowska oraz... ››

Budżet Radomska na rok 2011 jest w chwili obecnej opiniowany przez miejskich radnych. Jego projekt na konferencji prasowej w piątek 21 stycznia przestawili prezydent miasta Anna Milczanowska oraz Skarbnik Jan Gustalik.

 

Ponad 30 % środków w budżecie przeznaczono na inwestycje, a dwa główne projekty prowadzone przez miasto w 2011 roku to budowa obwodnicy oraz odwodnienie dla strefy i dwóch dzielnic miasta. To sprawia, że skonstruowanie budżetu jest zadaniem trudnym. Jak jednak zapewniła Anna Milczanowska - przygotowany i przedłożony radnym projekt budżetu jest optymalny dla miasta.

 

W 2011 r. według planu miasto wyda 158 mln 600 tys. zł, do miejskiej kasy wpłynie natomiast 138 mln 600 tys. zł.

- Różnicę między wydatkami a przychodami chcemy pokryć z nadwyżki, jaką miasto zgromadziło w latach 2007 - 2010. Dodam jeszcze, że projekt budżetu konstruowany był na podstawie danych zebranych do końca III kwartału 2010 r. IV kwartał przyniósł miastu pozytywne zmiany finansowe, w związku z tym budżet na rok 2011 będzie wyglądał zdecydowanie lepiej - mówi Anna Milczanowska.

 

Wydatki w roku 2011 można podzielić na dwa rodzaje: wydatki bieżące i majątkowe.

Do wydatków bieżących, które zamykają się w kwocie około 107,9 mln zł,  zalicza się:

- oświatę - ponad 44 mln zł (w tym przedszkola 10 mln zł),

- opiekę społęczną - 25 mln zł,

- utrzymanie dróg, kulturę i łączność - 5,5 mln zł,

- kulturę - 5 mln zł,

- bezpieczeństwo - 2,5 mln zł,

- sport i kulturę fizyczną - 2,4 mln zł.

 

Do wydatków majątkowych wliczono obwodnicę, odwodnienie, a także 5 mln zł na zakończenie projektu budowlano-wykonawczego na ulicy Brzeźnickiej, budynek socjalny, kanalizację deszczową w rejonach ulic Sienkiewicza i Chabrowej, drogę na Brodowe oraz infrastrukturę na strefie. Łacznie wydatki te wynoszą blisko 50,7 mln zł.

 

Miasto posiada także zabezpieczenie na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof w kwocie 250 tys. zł.

 

Jak podkreślali Anna Milczanowska i Jan Gustalik, sytuacja finansowa miasta jest bardzo stabilna i mieści się w aktualnie obowiązujących wskaźnikach budżetowych.

- Na koniec roku 2010 miasto miało 31 mln zł zadłużenia, a wskaźnik zadłużenia wyniósł około 25 %. Maksymalne zadłużenie może natomiast wynieść 60 %. - tłumaczy Jan Gustalik.

Więcej o:
budżet miasto prezydent anna milczanowska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE