Przetarg na remont sali widowiskowej MDK w Radomsku został unieważniony

Przetarg na remont sali widowiskowej MDK w Radomsku został unieważniony Fot. W. Bojdo

Nie udało się wyłonić wykonawcy modernizacji sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Mimo, iż na przetarg wpłynęły cztery oferty, został on unieważniony.

- Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 27 stycznia 2022r. W toku czynności kontrolnych w dniu 31 stycznia 2022 r. Zamawiający ujawnił 3 zapytania dot. treści SWZ złożone przez ePUAP w dniach 29.12.2021r., 30.12.2021r. oraz 04.01.2022r. Zapytania te zostały złożone w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy tj. nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert (ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.12.2021r., pierwotny termin składania ofert – 12.01.2022 r.) i dotyczyły elementów wyposażenia, wymaganych materiałów budowlanych (rozbieżności w dokumentacji projektowej w zakresie styropianu wymaganego przy dociepleniu posadzki) oraz warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na złożone zapytania do czego był zobowiązany treścią art. 284 ust. 2 ustawy. Błędu tego Zamawiający nie mógł naprawić po otwarciu ofert. Brak odpowiedzi na złożone zapytania w ocenie Zamawiającego spowodował niejednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia, który to z kolei nie pozwolił na złożenie porównywalnych ofert. Powyższe doprowadziło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji co skutkuje koniecznością unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (patrz wyrok KIO z dnia 12 listopada 2019r. Sygn. akt. 2176/19) – czytamy w uzasadnieniu unieważnienia przetargu.

Teraz konieczne będzie powtórzenie procedury przetargowej.

Modernizacja sali widowiskowej MDK obejmuje:

- Zabezpieczenie istniejącego sufitu sali kinowej,
- Skucie i zerwanie istniejących podłóg w sali kinowej oraz na balkonie,
- Wykonanie nowych podłóg na sali kinowej oraz balkonie,
- Pionowanie ścian na poziomie parteru do wysokości ok. 3,20 m poprzez wykonanie obudowy z płyt GK na profilach stalowych, a następnie wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami silikatowymi,
- Wymianę stolarki drzwiowej,
- Wymianę foteli w sali kinowej,
- Przebudowę instalacji elektrycznej (w szczególności oświetlenie wewnętrzne, instalacja gniazd wtykowych, rozdzielnica R1, instalacja zalicznikowa dla rozdzielnicy R1, instalacja pętli indukcyjnej oraz instalacji audiodekrypcji służących zwiększeniu dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych).
- Zakup, dostawę i montaż pozostałego wyposażenia

Więcej o:
radomsko mdk radomsko remont sali widowiskowej przetarg inwestycja unieważnienie przetargu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE